Point & Figure


Beskrivning:

Point & Figure (P&F) diagram skiljer sig från vanliga diagram på så sätt att de totalt ignorerar tidens gång och enbart visar förändringar i kursen. Så istället för att visa tiden på en axel och kursen på en annan axel, visar P&F kursen på båda axlarna. 

Vanliga formationer kan ritas ut i P&F-diagrammen precis som i kursdiagrammen. Enda skillnaden är att det är lite lättare att se dem i P&F-diagram eftersom allt “brus” (små kursrörelser) filtreras bort.

 

 

 


Tolkning:

P&F består av kolumner med O och X som representerar den underliggande tillgången och efterfrågan i aktien.
Enkelt uttryckt så betyder X upptrend och O betyder nedtrend.

Varje X och O sitter i vad som kallas en BOX. Dessa kan ha en storlek som du själv kan ändra på. Standard är 1 och “reversal” är satt till 3.
Låt oss säga att vi fått en kolumn med 5 X i. Det översta X:et representerar toppen dvs. den högsta högstakursen sedan vi började fylla i kolumnen. Om kursen påföljande dag inte når över toppen så gör vi ingenting. Om kursen överstiger toppen så ritar vi dit det antal X som behövs (beroende på vilket värde vi valt). När kursen så vänder nedåt gör vi heller ingenting förrän den gått så lågt som 3 boxar ned. Då påbörjar vi en ny kolumn med O istället. För varje lägsta kurs som understiger bottenkursen så ritar vi dit nya O:n och får vi inga nya lägsta kurser så gör vi ingenting förrän kursen gått upp med 3 boxvärden, varvid vi påbörjar en kolumn med X igen.

Fyrkant i bilden nedan betyder månadsskifte.

Det kan gå ganska länge utan att vi gör någonting alls. Nu förstår du kanske hur P&F kan vara tidsoberoende.

Omslagen sker då kursen har rört sig med värdet av en box * boxvärdet. Därför måste en aktie reversera 2*3=6 om vi använder värdet 2 istället för 1.

Kursintervall: Boxstorlek:

0 – 10             0,25
10 – 20           0,50
20 – 40           1
40 – 80           2
80 – 400         4
400 – 1200     8
1200 –             20

Titta på följande exempel med villkor: 3 boxar omslag och 5 kr boxstorlek.
Dag 1      Dag 2         Dag 3

Högst   115         120             125
Lägst    100           95             125
Senast 115            95             125

Diagrammen kommer att se ut så här:

Huvudregeln:     Utan huvudregeln:
125 X <– dag           3 X <– dag 3

120 X <– dag 2          X   X
115 X <– dag 1     –> XOX
110 X                           XOX
105 X                           XOX
100 X                           XOX
95                                  O <– dag 2

“X“:et ritat på dag 2 betyder att huvudregeln förhindrar omslaget. Väljer du att inte använda huvudregeln kan det hända, att det inte går att skilja på om högsta kurs inträffar före eller efter det att lägsta kurs under dagen inträffat.

Ritar vi ut stödnivåer och motståndsnivåer så kan vi återfinna samma nivåer i kursdiagrammen.
får du svårt att finna någon bra stödlinje i dagsdiagrammen kan du plocka fram P&F diagrammet och lättare finna relevanta nivåer där. Sedan är det bara att gå tillbaka till kursdiagrammet och rita in samma nivå i dem.

Tyvärr stöder inte P&F modellen verktygslådan i Vikingen, det går inte att rita i modellen. Inga larmlinjer.


Related Articles