Parabolic


Beskrivning:

Parabolic är utvecklad av J. Welles Wilder och är en Tid/Pris modell för att automatiskt sätta ut medföljande (trailing) stoppar. Stoppen är en funktion av både tid och pris. 

Syftet med Parabolic modellen är att ge lite rum för kursrörelser under den initiala fasen, medan den har progressivt tightare stoploss nivåer allteftersom tiden går. Kursen måste alltså stiga kraftigt hela tiden för att du ska vara kvar i aktien. 

Ursprungligen var modellen tänkt att automatiskt kunna vända en affär från innehav till blankning.
MEN, eftersom Parabolic är en trendföljande modell kan zigzaggande konsolideringsperioder visa sig kostsamma eftersom vinsten mycket väl kan understiga courtagekostnader.
För att rensa signalerna i en sidledes marknad kan du kombinera Parabolic med en trendindikerande modell (Wilder rekommenderar ADX) och bara gå in i positioner som är i trendens riktning. Använder du Parabolic på detta sätt så ska du inte gå in i motsatt position när du blir utstoppad ur affären.

Wilder själv rekommenderar att man först tar reda på trendens riktning och sedan bara handlar i samma riktning.

I början av positionen, tillåter modellen en viss kursvariation. Medan tid och kursutveckling pågår tillåts allt mindre kursvariation genom att den medföljande (trailing) stoppen hela tiden flyttas uppåt så att avståndet mellan kurs och stopp blir mindre och mindre. Det krävs alltså en ganska stark kursutveckling för att hålla dig kvar en längre tid i din position.


Tolkning:

Formeln för Parabolic är ganska komplicerad medan tolkningen är ganska enkel.
Linjen under kursen är den medföljande (trailing) stoppen för ett köp.
Linjen ovanför kursen är den medföljande (trailing) stoppen för blankning.

Så snart som parabolic-kurvan når kursen avslutas affären. 

Tidiga indikationer på en optimal utgångspunkt kan hittas genom att studera förändringshastigheten på avståndet mellan kursen och parabolic-kurvan. Ofta indikerar 2-3 efterföljande staplar med minskande avstånd till kurvan, att en tillräcklig försvagning av den rådande trenden har inträtt och positionen avslutas innan kursen faktiskt når parabolic-kurvan.


Inställningar:

Startvärde = den ursprungliga parabolicfaktorn.
Den här faktorn visar hur mycket över eller under kurskurvan, parabolicfaktorn ska starta när den skiftar från köp till sälj.
Maxvärde = den maximala parabolicfaktorn.
Ökning = tillväxthastigheten för parabolicfaktorn:
Tillväxtvärdet visar hur snabbt parabolickurvan växer mot kurskurvan. En låg tillväxtfaktor betyder en planare parabolic-kurva och färre (men kanske säkrare) signaler. Normalt används värden mellan 0,01 och 0,2.

Related Articles