Leonardo Fibonacci

 

Fibonacci förhållanden och rekylnivåer

Dessa kan appliceras på både pris och tid. Vanligast är att använda dem på pris.
De vanligaste nivåerna är 61,8%, 38% och 50%. När en rörelse börjar rekylera så beräknas de 3 rekyl nivåerna och ritas ut som horisontella linjer i diagrammet. Dessa rekylnivåer skall tolkas som troliga nivåer på vilka en rekyl tillbaka kan komma att stanna upp.
Intressant är att redan de gamla grekerna och egyptiska matematiker kände till Fibbonacci förhållanden. Förhållandet var känt som det gyllene snittet och tillämpades i musik och arketektur.

Översättning: Greger


Gyllene snittet är en talserie som börjar: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 osv (dvs nästa tal i talserien är summan av de två föregående).
Det intressanta är att oavsett vilka två följande tal i talserien man väljer att dividera med varandra (det hösta i täljaren, det lägsta i nämnaren) exempelvis 610 / 377 så erhåller man en kvot som är konstant och ungefär lika med 1,618 och kallas PHI (grekisk bokstav).

Omvänt gäller också att 377 / 610 ungefär är lika med 0,618 och således att 0,618 x 1,618 = 1

Intressant är också att fenomenet är det vanligaste (det enda?) matematiska förhållandet i naturen, exempelvis har solrosen 144 virvlar åt ena hållet och 89 åt det andra hållet, DNA-molekylen är uppbyggd på samma sett etc.

Talserien upptäcktes av den italienske medeltidsmatematikern Leonardo Fibonacci eller Leonardo Pisano (efter staden Pisa) som han också kallas och har under 1900-talet fått stort genomslag på finansiella marknader
som analysmetod. Det hela började med kaniner. På valutamarknaden är Fibonacciretracments i stort sett det enda man talar om (här gäller som sagt var ingen FA utan bara TA, de som har försökt analysera valutamarknaden med FA har förlorat mycket pengar).

Fibonacci användes på finansiella marknader redan innan Ralph Nelson Elliott (med två “T”) började använda den i sin vidareutveckling av the Dow theory som han kallade sin vågteori och som numera är känd under namnet Elliott Wave Theory (EWT), vilken fick sitt stora genomslag efter 1978 då Frost och Prechter i sin bok “Mastering the Elliott Wave Theory” med stort genomslag applicerade Elliotts teorier på såväl historiska som framtida kursdata för Dow Jones. Det var också vid denna tidpunkt som Robert Prechter fick gurustatus genom sin prognos för Dow att en stor kursuppgång väntade med en topp vid 2724. Högsta “closing high” visade sig 9 år senare hamna på 2722. Sen dess har dock Bob i det stora haft fel men det är en annan historia…

Källa: Kompisen Gabriel


Lektion 28: Elliott vågor

in Modeller

Related Articles