Lektion 32

Fishnet ger inga signaler!

Fishnet är ett koncept som bygger på helheten, inte på enstaka detaljer.
Visserligen är det uppbyggt av en massa glidande medelvärden, men till skillnad från den gängse användningen, där en skärning av två glidande medelvärden ger en köp eller säljsignal så, tittar vi istället efter mönster och formationer som kan ge oss vägledning för hur vi ska agera i aktien.

Motsatsen (enstaka detaljer) kan tex. vara en stapel av typen Key-reversal-day.

Fishnet speglar marknadens attityder!

Det vi ser i Fishnet är är marknadens inställning eller undermedvetna åsikt.
Marknadskänslan uttryckt i ett grafiskt perspektiv. Långa och korta attityder sammanfaller emellanåt och då bildas täta mönster där de glidande medelvärdena speglar marknadsaktörernas gemensamma åsikter om aktien.

Ett litet tips:

Skriv ut. Har Du en A3 printer kommer Du att förvånas över skillnaden i upplösning på bilden mellan skärm och utskrift. Det är lättare att se strukturerna på pappret faktiskt!

Hur Fishnet modellen kom in i Vikingen:

Enkelt, du kan ju som Vikinganvändare själv påverka Vikingen genom att tala med support eller skriva i Vikinggruppen dina synpunkter. Är de bra så gör Delphi något åt det.

Genom att jag ställde frågor om Fishnet och pekade på var metoden fanns (hos Gifab) så var snart Delphi i kontakt med upphovsmannen till själva modellen.
Uppenbarligen tyckte de att den hade tillräckligt stort värde för att skriva ihop en Fishnet modell för Vikingen. (De tom. förbättrade den lite). 🙂

Jag vill inte ta åt mig äran av att ha infört Fishnet modellen i Vikingen (även om mina synpunkter säkert gjorde viss verkan), istället vill jag peka på att du faktiskt själv KAN påverka Vikingen och dess utformning genom att yttra dina synpunkter.
Sitter du tyst hemma i soffan, får du vackert hålla tillgodo med vad du fått och inte klaga.
Det vill inte jag. Jag vill ha det bästa analysverktyget som finns på marknaden och därför yttrar jag mig så fort jag tycker att något bör ändras. Säkert finns det de på Delphi som helst skulle se att jag var tyst men jag inbillar mig att jag har gjort lite nytta genom åren. De har i alla fall inte sagt åt mig att sluta :-))

Greger

Lektion 33: Andrew Pitchfork

in Modeller

Related Articles