Beskrivning: (omslagsformation)

Trippeltoppen utgörs av tre toppar på ungefär samma nivå. De behöver inte vara exakt lika höga. Formationen bildas under 3 till 6 månader, i motsats till trippelbotten som formas över en längre tid.
Generellt kan man säga att bottnar i gemen, tar längre tid på sig att formas än toppar.

Tolkning:

Formationen ska betraktas som en neutral formation ända tills den blir bekräftad genom att bryta ner genom stödet. Anledningen är att det finns andra formationer som också kan innehålla trippeltoppar. Trippeltoppar kan hittas i stigande rätvinkliga trianglar och i rektanglar. Innan den tredje toppen bildats, så liknar den en dubbeltopp.
Eftersom det endast är den stigande rätvinkliga triangeln som har positiva övertoner så gör man bäst i att vänta på att formationen ska bekräftas innan man agerar.

När man analyserar formationer får man komma ihåg att det är sällan som man hittar en exakt formation efter beskrivningen. Exempelvis är det sällan man hittar en trippeltopp som har tre toppar på exakt samma nivå. I formationsanalysen får man istället gå efter andemeningen i beskrivningen Dvs. tre försök att bryta motståndet och sedan ett fall genom stödlinjen med ökande volym som bekräftelse. Hittar du det så har du en bekräftad trippeltopp.


Nästa lektion23: Huvudskuldra

in Modeller

Related Articles