Lektion 20

Island signalen  

Beskrivning: (omslagsformation)

En island signal uppkommer genom att kursen tar ett hopp upp eller ned och sedan handlas runt denna nivå under en eller flera dagar, men inte längre än två veckor, för att sedan ta ett nytt hopp tillbaka till den tidigare kursen. Därmed bildas en ö som är tydligt avskild från det övrig diagrammet med ett mellanrum i kursen.

Tolkning:

Islandsignalen är ett, i sammanhanget räknat, mycket säkert tecken på att en förändring i trenden kommer att komma, och att utförsäljningar eller vinsthemtagningar av större eller mindre omfattning stundas.
Störst vikt bör läggas vid island signalen om den förekommer vid en topp eller en botten.

Lektion 21: Dubbeltopp

in Modeller

Related Articles