Lektion 19

GAP

Beskrivning:

Dåliga rapporter, dåliga nyheter, organisationsförändringar; det är sådant som orsakar gap (hopp) i kurskurvan.

Ett Gap bildas när dagens stapel inte når ner/upp till, eller överlappar, föregående stapel.
Ett hål i raden av staplar med andra ord. Det är först efter dagens aktiehandel har avslutats som vi kan fastställa att ett gap har inträffat i våra kursdiagram. Ofta kan en dag börja med högre eller lägre kurs än föregående dags högsta/lägsta kurs. Det är alltså inte ett gap. Skillnaden kan nämligen lätt fyllas igen under dagen av högre eller lägre kurser.

I intraday diagram gäller att det skall vara minst tre staplar innan ett gap kan fastställas. Om man har minut tick så är det först när den tredje minutens stapel har påbörjats som man kan fastställa ett gap mellan de två förra. Samma sak gäller för sekund, kvarts, timmes staplar osv.

Tolkning:

PG Pattern Gap

En PG+ lämnas när aktien efter en rekyl noterar en lägsta betalkurs över föregående stapels stängning och stängningen befinner sig över de två senaste stängningarna. Vidare måste stängningen i PG-stapeln sluta i övre halvan av stapeln samt stänga över föregående stapels högsta betalkurs. Dessa kriterier är alltså uppfyllda och denna formation brukar vara en tillförlitlig vändningssignal. 

Pattern Gap är en köp/sälj signal som räknas ha en hög tillförlitlighet om den handlas med trenden.

Runaway gap

Om kursen utveckling efter utbrottet varit stark, kan detta föranleda ett nytt gap. Det brukar inträffa ungefär halvägs upp mot toppen – eller ned mot botten – och har föranletts av en andra köp- eller säljvåg. De som inte varit med från starten kastar sig nu på- eller av- tåget. En runaway gap är alltså en indikation på att kursrörelsen ytterligare kommer att förstärkas i sin pågående riktning.

Exhaustion gap

Om aktien i en dramatisk uppgång haft både ett breakaway och ett runaway gap, kan en sista våg av entusiasm resultera i ett tredje gap- ett exhaustion gap (utmattnings gap). Detta gap indikerar att trenden håller på att vända – och dessutom dramatiskt.
De sista som går in i aktien och orsakar detta gap är småsparare som desperat kastar sig på tåget.
Ett tredje gap är ett av de allvarligaste tecknen på ett förestående börsras. Om det dessutom förekommit fyra, fem och sex gap, utan att kursen rekylerat, är risken helt enkelt kolossal.

Breakaway gap

Ett breakaway gap uppstår när en kurs bryter ut ur en ackumulationsfas och plötsligt sticker iväg. Detta brukar markera en början på en kraftig kursrörelse under hög omsättning.

Common Gap

“Common gap” är ingen köp/sälj signal utan förekommer ofta i ackumulationsfaser i aktier med dålig omsättning och har inget större prognosvärde.

Lektion 20: Island (ö)

in Modeller

Related Articles