Kursdiagram02 


Beskrivning:

Kursdiagram02-modellen kan visa 3 medelvärden på en gång ex. 20, 50 och 200 dagar.

Medelvärdena går att slå på och av i modellinställningarna.
Du kan även byta färg för varje MV.
Medelvärdenas längd ställer du in “individuellt” för varje medelvärde du har valt att slå på.

Läs mer om hur man använder medelvärden: Medelvärden och Glidande Medelvärden.


Tolkning:

Med exempelvis, 3 medelvärden, kan du snart skapa dig en bra översikt av trenden i en aktie.

Marknaden ligger i en uppåttrend då alla tre medelvärden ligger ovanför varandra.
Marknaden övergår sedan till en neutral trend då ett av medelvärdena bryter igenom något av de andra.
Slutligen går marknaden in i en neråttrend då alla medelvärdena liggen under varandra.

Den här metoden används med fördel för att förkasta eller bekräfta långa trender.

Vill du ha ännu fler medelvärden kan du ta en titt på Multimav-modellen. Den klarar upp till 8 st på en gång.


Ladda hem: kursdiagram02 av Fredrik Appelblad.

in ModellerLångsiktiga modellerVikingensmodeller A-Z

Related Articles