Fishnet


Beskrivning:

Fishnet är en enda röra vid första påseendet och det visar sig att den inte passar för alla.

Fishnet är ett koncept som bygger på helheten, inte på enstaka detaljer.
Visserligen är det uppbyggt av en massa glidande medelvärden, men till skillnad från den gängse användningen, där en skärning av två glidande medelvärden ger en köp eller säljsignal så, tittar vi istället efter mönster och formationer som kan ge oss vägledning för hur vi ska agera i aktien.

Lite som
de där bilderna man kunde se i tidningar för några år sedan (man skulle kisa med ögonen och en tredimesionell bild skulle framträda).
En del såg bilden genast och andra fick ge upp helt enkelt eftersom de aldrig såg något annat än en enda färgglad röra.

Det vi ser i Fishnet är är marknadens inställning eller undermedvetna åsikt.
Marknadskänslan uttryckt i ett grafiskt perspektiv. Långa och korta attityder sammanfaller emellanåt och då bildas täta mönster där de glidande medelvärdena speglar marknadsaktörernas gemensamma åsikter om aktien.


in Långsiktiga modellerVikingensmodeller A-Z

Related Articles