Lektion28

Elliott

Någon har sagt:
Att förstå Elliotts våganalys är som att ta häng på Tysk grammatik. Så full av undantag att man måste föra fem olika alternativ scenarion parallellt för att ha någon backup om den första inte slår in.

Såvitt jag vet har ingen ännu lyckats ta fram en modell i Vikingen som kan klara Elliotts vågteori.
För övrigt tror jag inte att det finns något tillförlitligt program på marknaden som kan klara det tillfyllest.

Elliotts vågteori rör sig bortom traditionella diagramtekniker genom att förse oss med en översikt av marknadens rörelser, vilket hjälper till att förklara varför och var vissa mönster i diagrammen utvecklar sig.
De 3 huvudsakliga aspekterna på våganalys är; mönster, tid och förhållande.

Det grundläggande Elliott mönstret består av 5 vågor i upptrend, följt av en 3 vågors korrektion ner. Varje “ben” på en våg består i sin tur av mindre vågor.
Elliott vågor kan användas för att framgångsrikt definiera var marknaden befinner sig för närvarande i förhållande till “den stora bilden”, men är vanligtvis ganska osäker att använda för kortare handel.


Glöm Elliott

Glöm Elliot ett tag, ett verktyg med vilket man bla. “kan” kraftigt skjuta sig själv i foten!

Under större uppgångar har börsen och värdepapper “en förmåga” att stiga lugnt i tre omgångar. Uppgångarna “brukar” vara åtskilda av korta branta nedgångar som “brukar” vara antingen 38% eller max 62% av förgående uppgång. Nedgångarna “brukar” växelvis vara 38% eller max 62%. (Cykeln har “en förmåga” att upprepas för att bilda en större cykel). En sorts “ryska dockor”.

Under större nedgångar har börsen och värdepapper “en förmåga” att falla lugnt i tre omgångar. Nedgångarna “brukar” vara åtskilda av korta branta uppgångar som “brukar” vara antingen 38% eller max 62% av föregående nedgång.

Uppgångarna “brukar” växelvis vara 38% eller max 62%. (Cykeln har “en förmåga” att upprepas för att bilda en större cykel). I båda fall ovan har 38% korrigeringarna en “förmåga” att breda ut sig i sidled och bli komplexa, 62% mera pang på.

Källa: Kompisen Shaka


Anteckning:
Bull market
– Uppåtriktat marknad – Börsen går upp i tre stora vågor med mellanliggande ner rekyler.
Bear market – Nedåtriktat marknad – Börsen går ner i två stora vågor med mellanliggande upp rekyler.
Varje större rekyl i uppgångsfaserna brukar uppgå till omkring 60% av den senast föregående uppgången.


Talen (1.0, 0.62, 0.5, 0.38) är helt enkelt vanliga förhållanden mellan en kursrörelse och dess rekyl. Så om ett aktie gått upp 10 kronor består dess “0.382-rekyl” i en nedgång med 10*0.382=3.82 kr.

 


Lektion 29: Cykel analys

in Modeller Tags: Elliott

Related Articles