Intressanta signaler i Ericsson – äntligen!

Vilka är signalerna?

Ericsson steg kraftigt under torsdagen – hade man kunnat se det tidigare? Skulle du kunna se uppgången nästa gång innan det händer? Låt oss diskutera det. Titta på diagrammen nedan. Nu är det mycket intressanta signaler i Ericsson – äntligen!

RSI, relativt styrke index, fin signal i Ericsson

I rutan längst upp till höger finns en stark köpsignal, nämligen en dubbelbotten i 14-Veckors-RSI. Den signalen är först klar när sista kursen sätts i veckan. Halslinjen i dubbelbotten var INTE bruten i fredags. Behålls kursen under fredagen, är signalen bekräftad och tyder på fortsatt uppgång. En dubbelbotten är mycket trovärdig signal och är en av de intressanta signaler i Ericsson – Äntligen! Mycket lockande formation.

Multimodell, dagsdiagram. Signal sedan en vecka.

Diagrammet näst längst ned till vänster, är ett dagsdiagram. Signalerna baseras på multimodellen. Där kom signalen vid 81 kronor. När kursen gick över 82 kr och volymen ökade vid 83 kronor, blev köpsignalen bekräftad. Brutna motstånd med volymökning brukar vara bra signaler. Dessutom var ju även den nedåtgående trenden bruten. Det vill säga, den som köpte kortsiktigt kan nu hämta hem en”fet” vinst. Maxat, seger, lycka, helgen är räddad…. :->

Ericsson B

Kursband – Vecka. Har gett en bra signal.

Den som satsar på lång sikt, eller orkar inte hålla på och bevaka varenda dag, tittar hellre på vecko- eller månadsdiagram. Vecko- och månadsdiagram ger så gott som alltid bäst avkastning på sikt. Ger en bra översikt. Överst till höger ser du en kursbandsmodell som med största sannolikhet ligga kvar i köpsignalen. Det vill säga om kursen stänger ovanför kursbandet vid veckoslutet. Man ser också att kursen ligger nära toppkursen och att dubbelbotten har gett köpsignal. Tolkningen blir att det ser bra ut, men det kan vara trögt ett tag, eftersom de som tidigare köpte vid dessa nivåer, vill svälja sin besvikelse, rädda sin stolthet genom att sälja. “Det gick ju ned förra gången”. För dig som är långsiktig, betyder det snarare behåll eller köp.

Kursband – Månad, Inte riktigt ännu.

Kursbandet är inte brutet ännu i månadsdiagrammet. De gråa liggande staplarna indikerar volymen per krona under tidsintervallet som du ser i diagrammet, i det här fallet från 2010. Tolkningen är att det är inte mycket volym över 90 kronor, det vill säga, inte så många som är missnöjda med sina köp. Om kursen går igenom 90 kr och ligger kvar över 90 kr, blir 90 kr ett stöd nedåt. De många som köpt under 90 kr, vädrar morgonluft och blir glada. Vill hoppa på tåget eftersom 90 kr är “billigt”. God chans att kortsiktigt kunna gå upp till förra toppen på 95 kr.

Länkar till de olika modellerna: RSI, Multimodell

Klicka här och se de olika programpaketen i Vikingen. Från 49 kr/månad till 2500 kr/månad. Eller 490 kr/år till 25000 kr/år.

Rapport

Anledningen till uppgången är att den senaste rapporten bekräftade förhoppningarna om den nya 5G-tekniken, vilket kan bli stort för Ericsson. Hög och bättre bruttomarginal. Framförallt ett förbättrat kassaflöde (positivt kassaflöde kommer före rapporterad vinst). Klicka här för att läsa rapporten.

 

Hoppas att det här kan hjälpa dig att hitta andra aktier som är på gång.

 

mvh

Peter Östevik (använt Vikingen i 32 år)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *