Intressant aktie – Lime har bra fundamenta och stiger – Även Astra

På Lime Technologies hemsida går det att läsa:

2018 i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 244,3 Mkr (203,9) vilket innebär en nettoomsättningstillväxt om 20% (27%). Organisk nettoomsättningstillväxt uppgick till 16% (15%)
  • Repetitiva intäkter uppgick till 138,5 Mkr (110,2)
  • 2018 belastades av jämförelsestörande poster om 9,4 Mkr (0) hänförliga till bolagets notering på Nasdaq Stockholm
  • Justerad EBITA uppgick till 54,3 Mkr (45,3) vilket innebär en justerad EBITA marginal om 22% (22%)
  • Resultat efter skatt uppgick till 24,3 Mkr (23,7)
  • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 1,94 kr (1,90) och efter utspädning 1,83 kr (1,79)

De goda talen märks i Vikingen. Gick igenom samtliga nya signaler och fann Lime – Dantax – Tobin Properties Pref – Taurus Enegry. Alla dess 4 ser bra ut, kan gå vidare och har köpsignal.

Dantax har dessutom hög utdelning, 7%, men låg handel.

Astra ser bra, går upp mycket idag. Trendar upp på lång sikt

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *