Hur kan jag tjäna pengar när börsen går ned?

Det första är förstås att följa säljsignalerna i Vikingen och sälja aktierna som gett säljsignal. T.ex. att trendlinjen i vecko-diagrammet är bruten eller att någon av de mest pålitliga modellerna har gett säljsignal.

Jag tänker då på Omslagsformationer, Kursband vecka/månad, Multimodell Vecka, Bollinger Vecka, Petersspecialare dag/vecka, mRudolph3 månad och formationer i RSI-diagram.

Men vad gör man med alla pengar när man sålt? Går det att utnyttja situationen när börsen faller? Här är några förslag:

  1. Köp Bear certikat , t.ex. XACT Bear 2 går att följa i Vikingen
  2. Köp säljoptioner om börsen faller snabbt.
  3. Ställ ut köpoptioner
  4. Köp Guldcertifikat

En körning i Vikingen Option vid klockan 13.10 har gett följande köpsignaler av optioner:

Objekt Signal- summa Sista Volym Tid
JM8X170 9 19,5 30 181021
VOLVB9O120 8 4,05 100 181021
MTGB9O290 8 16 10 181021
SHBA9O88.29X 3 1,55 38 181021
VOLVB8X170 10 36,75 50 181021
INVEB9R350 8 16 55 181021
HMB9O140 2 6,9 10 181021
HUSQB8X70 6 3 100 181021
SKAB9O140 4 2,15 10 181021
HMB9O170 3 22,25 181 181021
SSABA8X42 3 2,8 9 181021
OMXS308X1200 4 1,75 300 181021

Här har en säljoption i Volvo gett starkast säljsignal, lösenmånad december med lösenkurs 170 kr. Om du köper den, har du rätt att sälja Volvoaktier för 170 kr, senast 3:e fredagen i december. Dvs om kursen går under 170 så blir optionen värd minst mellanskillnaden. En titt i Vikingen ger att Volvo tidigare toppat på 120 kr under 2015 och vi kanske hoppas att den går dit. I så fall blir optionen värd 170-120=50 kr. optionen står nu i 36,75 kr, så det kan bli en bra affär.

För övrigt vi även köp av säljoption i JM också på 170 kr. Investor har också en stark köpsignal för en säljoption nästa år, 2019. Bokstaven R blir 7:e bosktaven räknat från M, dvs juli, lösenkurs 350.

Än så länge har det varit minst 85% träffsäkerhet på optionssignalerna i Vikingen Option.

Ställa ut optioner

Objekt Signal- summa Sista Volym Tid
GETIB8L100 -10 1,7 70 181021
HMB8L145 -3 18,25 30 181021
HMB9C170 -3 7,7 10 181021
SHBA9C98.10X -8 10 20 181021
OMXS309C1540 -8 50,25 80 181021

Den starkaste signalen får vi för en köpoption i Getinge, dvs vi säljer köpoptioner i Getinge. Någon annan får då optionen (valmöjligheten) att köpa Getinge-aktier av dig senast i december för 100 kr. Kursen står nu i 1,7 kr. Står aktien under 100 kr, 3:e fredagen i december (bokstaven L är 12:e bokstaven), blir optionen värdelös. Den som sålt optionen får då hela beloppet, dvs 1,70 kr per aktie. 1 option ger rättighet till 100 aktier. Dvs för varje option blir det 100*1,70= 1700 kr. Utfärdade (sålde optioner brukar ha den bästa vinstchansen)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *