Har börsen vänt upp? Huvud-skuldra-formation. Köp i Tyskland

Sverige, OMXS30

Idag börjar Stockholms index OMXS30 att gå över 1500. 1500 är en stark motståndsnivå. Kommer börsen att stanna här?

Dagsdiagrammet uppvisar just nu en upp-och-nedvänd huvudskuldra-formation, vilket tyder på att börsen har vänt om 1500 bryts rejält. Botten i formationen ligger på 1380. Skillnaden blir då 1500-1380=120, dvs vågenergin räcker till 1500 + 120 =1620. Det stämmer rätt bra, för där finns ett motstånd. Dvs kurserna har legat stilla länge där och det kan finnas de som vill sälja av på den nivån för att slippa risken att kurserna går ned igen.

Tyskland, DAX30

Ovan är ett dagsdiagram där man kan se att tyska börsen har vänt upp. Många köpsignaler.

  1. Bollingerbandet har get köpp
  2. Nedåtgående trend sedan september är bruten
  3. En vimpel-formation har idag gett köp.
  4. Köpsignalen idag skedde dessutom med ett hopp upp, dvs ett gap. Mycket starkt.

Den som är lite äventyrslysten kan ju köpa Bull-certifikat på DAX30.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *