Handla optioner med Vikingen

Vad innehåller Vikingen Option?

Handlar du med optioner? Funderar du på att ställa ut optioner? Vill du skydda din portfölj? Vill du tjäna pengar oavsett hur börsen går? I så fall är Vikingen Option rätt aktieprogram för dig.

Med Vikingen Option får du kurser för svenska aktie – och Indexoptioner, unika optionsmodeller, Black & Scholes, enkla automatiska sökningar och allt som ingår i Vikingen Trading. I Vikingen Trading har du alla aktier, index, valutor, fundamenta, framtida larm mm. Möjlighet att skriva egna modeller.

Här finns mycket träffsäkra modeller som fungerat under lång tid. Naturligtvis finns här grekerna som Delta, Gamma, Theta, Epsilon, Eta i tabellform som du kan sortera. I Vikingen Option ingår Black & Scholes formel där du kan få fram den mest prisvärda optionen just nu.

Du kan rangordna tabellen efter skillnaden mellan teoretiskt värde och verkligt värde. Teoretiskt värde bygger bl.a. på antal dagar till lösen, implicit volatilitet, historisk volatilitet mm. Som du säkert vet är att de som noterar optionen (emittenten) skyldiga att ställa kurser om du begär det. Det är speciellt användbart när du vill ställa ut en option. I Vikingen Option kan du se teoretisk köp- och säjlkurs. Du behöver inte räkna ut något själv.

Gör egna alarm och automatik

Du kan skapa egna listor på de optioner du är intresserad av. Blanda både aktieoptioner och indexoptioner. Du kan till och med få automatiska larm under dagen när en viss nivå för respektive option är bruten. Antingen drar du trendlinjer själv och beordrar bevakning eller så låter du Vikingen Option räkna ut larmnivåerna.

Vikingen Option är vårt mest kompletta program och även det enklaste. Hur är det möjligt? Vi har redan gjort det mesta jobbet åt dig, du behöver bara starta ett program som vi kallar för ”Autopilot”, så tar den automatiskt fram färska signaler och framtida larmnivåer. Det är bra att ha en snabb dator om du vill jobba med framtida signaler. Framtida signaler kallar vi för morgondagens signaler. Det blir många beräkningar för de tusentals optioner som det finns.

Så här enkelt är det.

  1. Starta Vikingen
  2. Uppdatera kurser
  3. Klicka på Autopiloter och autopiloten O_optio2.
  4. På skärmen kommer det fram förslag på optioner att köpa, sälja eller ställa ut.

Den historiska träffsäkerheten ligger på mycket höga siffror för utställda optioner. Den som ställer ut, har tiden med sig, den som köper optioner har tiden emot sig.

Spänningen, bra eller dåligt?

Innehavda optioner, köpta optioner, är det lättast att tjäna pengar på när underliggande värdepapper eller index rör sig mycket snabbt, dvs när volatiliteten är ovanligt hög. Den unika optionsmodellen i Vikingen har även hög träffsäkerhet på köpta optioner, men det ställer högre krav på användaren. För köpta optioner är det hög adrenalin-faktor, men bör sitta där och bevaka under dagen. Visst chansen finns att man med lite pengar kan tjäna mycket, men det går också fort åt andra hållet. Banken kanske säger till dig: du kan bara förlora det du satsar. Det är sant, problemet är att man satsar flera gånger och till slut är kanske pengarna borta.

Men, då borde ju alla utfärda, dvs sälja, optioner. Om det ändå vore så enkelt. Om du till exempel utfärdar 10 kontrakt i Volvo, 1 block, har du en skyldighet att uppfylla ditt löfte om att köpa 10 gånger 100 aktier innan löptiden har gått ut. Om Volvo sjunker måste du vara beredd att köpa aktien, eller köpa tillbaka den utställda optionen med förlust. Säg att du utfärdat på 150 kr, då måste du vara beredd att köpa för 150.000 kr. Din bank kontrollerar kontinuerligt om det är någon fara och kommer att kontakta dig om de ser att risken ökar. Du måste ha ett visst säkerhetsbelopp på kontot för att kunna ställa ut, det brukar vara cirka 10%, i exemplet alltså 15.000 kr. Säkerhetsbeloppet ändras varje dag. Inte ens banken vet hur mycket säkerhetsbeloppen är för alla optioner, utan frågar själva börsen om det. Tidigare har det ändrats varannan dag.

Sortera fram vinnande optioner

Det går förstås inte att lova något, men här är en bra metodik Det vill säga, ett förslag på hur du kan komma fram till de bästa optionerna att satsa på.

  1. Hur går börsen som helhet? Titta på OMXS30-index. Har index brutit en trend, stöd eller ett motstå Är börsen överköpt eller översåld. Agera helst i börsens riktning.

Ta fram ett diagram på OMXS30, rita in trend/stöd/motstånd. Här har t.ex. OMX brutit en uppåtgående trend och din strategi blir antagligen att börsen kommer att sjunka, satsa i den riktningen. T.ex. ställ ut köpoptioner i aktier.

  1. Gå igenom aktierna som har optioner. Vilka har nått upp till sina motstånd, vilka är på väg ned? Vilka har längst kvar ned till nästa stöd?

T.ex. Volvo B. Här har aktien brutit både medelkort och kort trend. Verkar som en extra stark signal.

  1. En lämplig köpoption att utfärda? 150 känns ganska säker, men är antagligen för långt ifrån aktuell kurs, s.k. pari. Ju närmare du kommer pari, desto mer betalt får du, men risken att att någon vill köpa dina Volvo ö Mest pengar får du förstås om du utfärdar ”In the money”, det vill säga att optionen har ett verkligt värde. Säg att kursen är på 140 ovan, så satsar du på att ställa ut en köpoption på 140. Optionens verkliga värde blir då 0 kr (minus courtage). Förväntningsvärdet tillkommer.
  2. Leta upp optionen i Vikingen, Eftersom vi är inne ganska sent i juli, väljer du troligtvis septmber som lösenmå Det bör vara minst 3 veckor kvar till lösen. Förväntningsvärdet sjunker drastiskt om det är mindre än 3 veckor kvar. Räkna ut vilken bokstav som lösenmånad september har, dvs 9:e bokstaven i alfabetet: I. Optionen heter då VOLVB7I140.
  3. Titta efter köp- och sä

Du tar upp en optionsmodell och ser att du just fått en säljsignal på 4 kr och utfärdar.

  1. Bevaka optionen och köp tillbaka när du får en kö Här blev det på 3.50, dvs en vinst på 50 öre. 0,5/4=12,5%. Hyfsat för en månad. OBS! Med optioner går det snabbt, många gånger åt fel håll. T.ex. i augusti där du fick in 3 kr, men fick köpa tillbaka på 6 kr. Här är det viktigt att följa underliggande aktie. Börjar den att stiga är det bra att köpa tillbaka optionen. Acceptera den köpkurs som finns innan det blir värre.

Hur gör man för att minska risken i optioner, men ändå tjäna pengar?

Det finns många sätt, ofta kallade för strategier. Bland de vanligaste är Såld strut eller såld vagga, köpt strut eller köpt vagga. Det går ut på att köpa optioner med olika lösen. Det ökar kostnaden och intäkten (premien) blir mindre, men risken minskar. Vikingen Option räknar inte ut strategier. Vad du kan göra istället är att köra autopiloten O_Optio2 som finns i Vikingen och satsa på flera optioner som har signal. Då sprider du riskerna. Du kan förstås fortfarande gå med förlust, men chansen för vinst ökar. Ett bra tips är att du nöjer dig med en viss vinst, t.ex. 30% och håller förlusterna korta, t.ex. inte lägre än 15% förlust.

Här nedan är ett utdrag ur signaltabellen i Vikingen. I kolumnen ”Aktuell Köpålder står det hur många dagar (perioder) sedan det var signal. I Kolumen ”%från signal” anges hur det har gått sedan dess. Är det köpsignaler, så ska det helst vara plus, minustecken betyder förlust (dvs nedgång i värde). Som du märker nedan har nästan alla gått med visnt… men du kan ha haft oturen att satsa på de som gått med förlust.

Objekt Aktuell Köpålder Aktuell Säljålder % från Signal Signal- summa Sista Volym Tid
BOLI7L280 26 195,65 6 17 15 170908
ELUXB7U280 19 63,79 9 4,75 50 170908
ERICB7V50 14 58,73 7 5 30 170908
HMB8O250 13 14,43 5 55,5 25 170908
ERICB7U46 8 27,27 0 0,7 10 170908
SAND7L130 8 34,62 7 8,75 14 170908
AZN7L510 6 175 3 16,5 10 170908
HMB7X230 6 -1,38 1 35,75 74 170908
SSABA7I38 6 55,1 7 3,8 186 170908
SHBA7U125 6 72,73 5 9,5 10 170908
SSABA7I40 5 28,57 5 1,8 2210 170908
VOLVB7L145 5 158,33 6 7,75 50 170908
EKTAB7I80 5 6,25 3 4,25 5 170908
VOLVB7I140 5 20 1 7,5 50 170908
VOLVB7I142.50 5 10,53 1 5,25 10 170908
ATCOA7L330 5 7,14 4 7,5 5 170908
ALFA7J185 3 54,41 4 5,25 16 170908
AZN7I470 3 115,25 -1 31,75 12 170908
EKTAB7J85 3 73,91 4 2 40 170908
EKTAB7L90 3 20 5 1,8 20 170908
AZN7J510 2 186,76 5 9,75 10 170908
AZN7I500 2 520,69 4 9 10 170908
HMB8C230 2 5,26 3 4 50 170908
HMB7J210 2 15,94 3 4 5 170908
HMB7L200 2 11,11 3 10 10 170908
FINGB7U34 2 -20,83 2 1,9 25 170908
FINGB7U33 2 -12,5 -1 1,4 10 170908

Köpa

När det är köpsignal, skarpt läge, skall det stå ”0” i kolumnen för ”Aktuell Köpåler”.

Objekt Aktuell Köpålder Aktuell Säljålder % från Signal Signal- summa Sista Volym Tid
ICA7L330 0 2 4,5 20 170908
SSABA7L38.24X 0 6 4,5 40 170908
HMB7J195 0 3 10,75 10 170908
KINB8O230 0 4 8,5 100 170908
HMB7J230 0 3 0,85 10 170908
SSABA7I42 0 3 0,45 513 170908

Sälja

Den dagen när det är dags att sälja enligt modellen, skall det stå ”0” i kolumnen för ”Aktuell Säljålder”

Objekt Aktuell Köpålder Aktuell Säljålder % från Signal Signal- summa Sista Volym Tid
OMXS307V1560 1 6,06 -1 35 165 170908
OMXS307V1600 1 0 -2 59,5 2 170908
HMB7U200 1 -3,92 -3 2,45 30 170908
OMXS308O1500 1 -0,89 -4 55,75 13 170908
OMXS307X1360 1 -8,57 -5 8 360 170908
SKFB7K170 1 -15,56 -3 1,9 22 170908
OMXS307U1600 1 -2,25 -3 54,25 5 170908
SKAB7J185 1 11,76 -1 1,9 40 170908
VOLVB7J155 0 -2 2 43 170908
HMB7U225 0 -7 24 10 170908
HMB7I205 0 -3 2,15 397 170908
HMB7J205 0 -3 6,25 10 170908

Black&Scholes

I Vikingen Option får du även med en optionstabell enligt Black & Scholes, Så här kan det se ut:

(allt fick inte plats, den innehåller fler greker, implicita värden, teoretiskt värde, skillnad, etc…)

Objekt Diff Diff (%) Senast Volym Lösendatum Tid Delta Gamma
OMXS307I08Y1570 -0,35 -77,78 0,1 5 2017-09-08 2017-09-08
OMXS307I1500 9 21,69 50,5 1 2017-09-15 2017-09-08 0,98 0
OMXS307I1530 4,25 21,52 24 8 2017-09-15 2017-09-08
OMXS307I1540 -0,25 -1,43 17,25 10 2017-09-15 2017-09-08 0,7 0,01
OMXS307I1545 -1,5 -9,38 14,5 35 2017-09-15 2017-09-08 0,62 0,01
OMXS307I1550 -1 -8 11,5 209 2017-09-15 2017-09-08
OMXS307I1555 -1 -10 9 48 2017-09-15 2017-09-08 0,46 0,02
OMXS307I1560 -0,75 -9,68 7 92 2017-09-15 2017-09-08 0,38 0,01
OMXS307I1565 0,25 5,26 5 23 2017-09-15 2017-09-08 0,31 0,01
OMXS307I1570 -0,8 -17,78 3,7 413 2017-09-15 2017-09-08
OMXS307I1580 -0,7 -28,57 1,75 186 2017-09-15 2017-09-08 0,14 0,01
OMXS307I1585 -0,2 -12,5 1,4 3 2017-09-15 2017-09-08 0,1 0,01
OMXS307I1590 -0,2 -16,67 1 411 2017-09-15 2017-09-08

 

Vill du köpa Vikingen Option?

Nedan finns den kompletta listan på vad programmet Option innehåller:

 

Beställ programmet genom att:

Mejla till order@vikingen.se

Eller ring 021-47 12 130

/P.Östevik