Gruvföretagets optioner får ett lösenpris

Gruvbolaget Eurobattery Minerals genomförde en företrädesemission av aktier med teckningstid från 7 till 21 december 2022 bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO3. Nu meddelar bolaget att dessa optioner får ett lösenpris.

Gruvbolaget Eurobattery Minerals genomförde en företrädesemission av aktier med teckningstid från 7 till 21 december 2022 bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO3. Nu meddelar bolaget att dessa optioner får ett lösenpris.

De som tecknat sig i Företrädesemissionen under teckningstiden erhöll därmed för varje (1) andel en (1) ny aktie i Bolaget och en (1) Teckningsoption. Varje (1) Teckningsoption medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Eurobattery under teckningsperioden som börjar den 20 mars och sträcker sig till och med den 31 mars 2023. Teckningskursen för teckning av nya aktier genom utnyttjande av Teckningsoptioner har idag varit fastställts till 2,44 kr per aktie. Emissionslikviden kommer att användas för ytterligare investeringar i Corcel- och Hautalampi-projekten samt för finansiell flexibilitet för att möjliggöra framtida potentiellt intressanta M&A-möjligheter.

Villkor för Teckningsoptionerna

• Innehavare av Teckningsoptioner har rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget för varje (1) innehavd Teckningsoption till en teckningskurs om 2,44 SEK per aktie.

• Teckningskursen motsvarar en rabatt på 30 procent på den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden 6 mars till och med idag 17 mars 2023.

• Antalet utestående Teckningsoptioner är 12 505 435, vilket vid full teckning skulle innebära en ökning av 12 505 435 aktier i Bolaget, från 26 012 240 aktier till 38 517 675 aktier, och en ökning av aktiekapitalet med 12 505 435 SEK till 42 5012 SEK från 42 5012 SEK från 42 5012 SEK till 6 5012 SEK från 42 5012 SEK från 42 5012 SEK till 38 517 675 SEK.

• Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna kommer Bolaget att erhålla maximalt cirka 30,5 miljoner kronor före emissionskostnader.

• Teckningsperioden löper från 20 mars till 31 mars 2023.

• För befintliga investerare som inte deltar i emissionen av aktier genom att utnyttja teckningsoptioner kommer utspädningen att vara cirka 32,5 procent vid fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner.

Om Vikingen

Med Vikingens signaler har du en god chans att hitta vinnarna och dessutom sälja i tid. Det finns många värdepapper. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortera fram de mest intressanta ETF:erna, aktierna, optionerna, warranterna, fonderna etc.

Klicka här för att se vad Vikingen erbjuder: Detailed Comparison – Börsprogram för dig som vill bli ännu rikare (vikingen.se)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *