Gruveselskapets opsjoner får innløsningspris

Gruvbolaget Eurobattery Minerals genomförde en företrädesemission av aktier med teckningstid från 7 till 21 december 2022 bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO3. Nu meddelar bolaget att dessa optioner får ett lösenpris.

Gruveselskapet Eurobattery Minerals gjennomførte en fortrinnsrettsemisjon av aksjer med tegningsperiode fra 7. til 21. desember 2022 bestående av aksjer og tegningsretter av serie TO3. Nå melder selskapet at disse opsjonene vil få en innløsningspris.

De som tegnet Fortrinnsrettsemisjonen i løpet av tegningsperioden mottok således for hver (1) aksje én (1) ny aksje i Selskapet og én (1) Warrant. Hver (1) Warrant gir rett til å tegne en (1) ny aksje i Eurobattery i løpet av tegningsperioden som begynner 20. mars og strekker seg til 31. mars 2023. Tegningskursen for tegning av nye aksjer ved bruk av Tegningsopsjoner er i dag satt til SEK 2,44 per aksje. Utstedelsesprovenyet vil bli brukt til ytterligere investeringer i Corcel- og Hautalampi-prosjektene, samt til finansiell fleksibilitet for å muliggjøre fremtidige potensielt interessante M&A-muligheter.

Vilkår for tegningsrettene

• Innehavere av tegningsretter har rett til å tegne en (1) ny aksje i selskapet for hver (1) tegningsrett til en tegningskurs på SEK 2,44 per aksje.

• Tegningskursen tilsvarer en rabatt på 30 prosent på volumveid gjennomsnittskurs for Selskapets aksje i NGM Nordic SME i perioden 6. mars til og med i dag 17. mars 2023.

• Antall utestående tegningsretter er 12 505 435, noe som, dersom de blir fulltegnet, vil bety en økning på 12 505 435 aksjer i selskapet, fra 26 012 240 aksjer til 38 517 675 aksjer, og en økning i aksjekapitalen med 42,505 SEK, SEK 42,5015,005 SEK, SEK 42 5012 fra 42 5012 SEK til 6 5012 SEK fra 42 5012 SEK fra 42 5012 SEK til 38 517 675 SEK.

• Ved full utnyttelse av tegningsrettene vil selskapet motta maksimalt ca. SEK 30,5 millioner før emisjonskostnader.

• Abonnementsperioden går fra 20. mars til 31. mars 2023.

• For eksisterende investorer som ikke deltar i utstedelsen av aksjer ved å utøve tegningsretter, vil utvanningen være ca. 32,5 prosent ved full utøvelse av utestående tegningsretter.

Om vikingen

Med Vikingens signaler har du gode muligheter til å finne vinnerne og også selge i tide. Det er mange verdipapirer. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortere ut de mest interessante ETFene, aksjene, opsjonene, warrantene, fondene m.m.

Klikk her for å se hva Vikingen tilbyr: Detaljert sammenligning – Børsprogram for de som ønsker å bli enda rikere (vikingen.se)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *