Mineselskabers optioner får en udnyttelsespris

Gruvbolaget Eurobattery Minerals genomförde en företrädesemission av aktier med teckningstid från 7 till 21 december 2022 bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO3. Nu meddelar bolaget att dessa optioner får ett lösenpris.

Mineselskabet Eurobattery Minerals gennemførte en aktieemission med en tegningsperiode fra den 7. til den 21. december 2022 bestående af aktier og warrants af serie TO3. Selskabet meddeler nu, at disse optioner vil have en udnyttelsespris.

De, der tegnede sig for fortegningsemissionen i tegningsperioden, modtog således for hver (1) aktie en (1) ny aktie i selskabet og en (1) Warrant. Hver (1) Warrant giver indehaveren ret til at tegne én (1) ny aktie i Eurobattery i tegningsperioden, der starter den 20. marts og slutter den 31. marts 2023. Tegningsprisen for tegning af nye aktier ved udnyttelse af Warrants er i dag fastsat til 2,44 SEK pr. aktie. Emissionsindtægterne vil blive anvendt til yderligere investeringer i Corcel- og Hautalampi-projekterne og til finansiel fleksibilitet for at muliggøre fremtidige potentielt interessante muligheder for fusioner og virksomhedsovertagelser.

Betingelser for Warrants

– Indehavere af Warrants har ret til at tegne en (1) ny aktie i selskabet for hver (1) Warrant til en tegningskurs på 2,44 SEK pr. aktie.

– Tegningsprisen svarer til en rabat på 30 procent på den volumenvægtede gennemsnitskurs for selskabets aktie på NGM Nordic SME i perioden fra den 6. marts til og med i dag den 17. marts 2023.

– Antallet af udestående Warrants er 12.505.435, hvilket ved fuld tegning vil medføre en forøgelse af 12.505.435 aktier i selskabet fra 26.012.240 aktier til 38.517.675 aktier og en forøgelse af aktiekapitalen med 12.505.435 SEK til 42.5012 SEK fra 42.5012 SEK fra 42.5012 SEK fra 42.5012 SEK til 6.5012 SEK fra 42.5012 SEK til 38.517.675 SEK.

– Ved fuld udnyttelse af Warrants vil selskabet modtage maksimalt ca. 30,5 mio. kr. før emissionsomkostninger.

– Tegningsperioden løber fra den 20. marts til den 31. marts 2023.

– For eksisterende investorer, som ikke deltager i udstedelsen af aktier ved at udnytte warrants, vil udvandingen være ca. 32,5 % ved fuld udnyttelse af de udestående warrants.

Om vikingen

Med Viking’s signaler har du en god chance for at finde vinderne og sælge i tide. Der findes mange værdipapirer. Med Viking’s autopiloter eller tabeller kan du sortere de mest interessante ETF’er, aktier, optioner, warrants, fonde osv. fra.

Klik her for at se, hvad Vikingen tilbyder: Detaljeret sammenligning – Børs-software til dem, der ønsker at blive endnu rigere (vikingen.se)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *