Förhållanden alla bör känna till för att vara en framgångsrik investerare

Förhållanden alla bör känna till för att vara en framgångsrik investerare 1. Likviditet och effektivitet Direktavkastning: Kontantavkastning

Förhållanden alla bör känna till för att vara en framgångsrik investerare.

1. Likviditet och effektivitet

▪ Nuvarande förhållande: kortfristig skuldbetalningsförmåga

▪ Acid-test ratio: omedelbar kortfristig skuldbetalningsförmåga

▪ Kundreskontraomsättning: Effektivitet av inkasso

▪ Lageromsättning: Effektivitet av lagerhantering

▪ Dagars försäljning ej indriven: Likviditet i fordringar

▪ Dagarnas försäljning i lager: Likviditet i lager

▪ Total tillgångsomsättning: Effektivitet av tillgångar för att producera försäljning

2 Solvens

▪ Skuldkvot: Borgenärsfinansiering och hävstång

▪ Soliditet: Ägarfinansiering

▪Skuld i förhållande till eget kapital: Finansiering av skuld mot eget kapital

▪Timer intjänad ränta: Skydd för att uppfylla räntebetalningar

3 Lönsamhet

▪Vinstmarginal: Nettoresultat i varje försäljningsdollar

▪Bruttomarginal: Bruttomarginal i varje försäljningsdollar

▪Avkastning på totala tillgångar: Total lönsamhet för tillgångar

▪Avkastning på eget kapital: Lönsamhet på ägarinvestering

▪Bokfört värde per stamaktie: Likvidation till redovisade belopp

▪Basvinst per aktie: Nettoresultat per stamaktie

4 Marknadsutsikter

▪ Pris-vinstkvot: Marknadsvärde i förhållande till resultatet

▪ Direktavkastning: Kontantavkastning per stamaktie

Om Vikingen

Med Vikingens signaler har du en god chans att hitta vinnarna och sälja i tid. Det finns många värdepapper. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortera ut de mest intressanta ETF:erna, aktierna, optionerna, warranterna, fonderna osv. Vikingen är ett av Sveriges äldsta aktieanalysprogram.

Klicka här för att se vad Vikingen erbjuder: Detaljerad jämförelse – Börsprogram för dem som vill bli ännu rikare (vikingen.se)

Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *