Denne ukens analyse med aksjetips, stockcharts365.com ser på Bitcoin!

Velkommen til ukens investeringsskole og analyse med aksjetips uke 27

StockCharts365.com analyserer verdens mest populære kryptovaluta, Bitcoin (BTC/USD).

Nedenfor følger“Ukens analyse med aksjetips” fra Bjørn Inge Pettersen i StockCharts365 . I dag har StockCharts365.com gjort en analyse av verdens mest populære kryptovaluta, Bitcoin (BTC/USD). Hva er StockCharts365. sitt syn på valutaens fremtidige utvikling? Les mer nedenfor!

Først får du en gjennomgang av Investringsskolens beholdninger når vi går inn i uke 27.

Beholdninger av investeringsskolen

Hexatronic (HTRO) velger vi å holde til den møter motstanden ved 61,80 SEK. Vi selger til rundt 61 kroner og går med en liten fortjeneste.
BankNordik P/F-aksjen ligger som nevnt veldig stille, men har steget den siste uken og i dag litt til. Vi har ikke kunnet selge aksjen fordi den er undernotert. En god påminnelse om ikke å kjøpe aksjer der volumet er for lavt. Vi vil forsøke å selge når muligheten byr seg, og kjøpe noe som har mer oppside og større volum.
Per Aarsleff Holding beholder vi dette veldrevne selskapet som fortsatt viser en god prognose fremover, og som går litt mer opp i dag.
MPC Container Ships en norsk aksje som vi velger å beholde. De har svært høyt belegg på sine skip, og vi har fått et nytt kjøpssignal i Vikingen. Vi kjøper kanskje noen flere.

B
ioInvent (se tidligere Ukens analyse nedenfor fraStockCharts365.com) kjøpte vi og solgte igjen på 39 SEK da aksjen gikk opp og stoppet ved en motstand for så å gå ned igjen.Svitzer Group A/S Kjernevirksomheten til dette danske rederiet består av tjenester innen sleping og assistanse til sjøgående fartøyer for å manøvrere inn og ut av havner og terminaler. Dette kjøpte vi noen av og valgte å beholde. Den langsiktige trenden er oppadgående.

Dette var investeringsskolen uke 27. Gi oss gjerne tilbakemeldinger og følg oss på FB og/eller Linkedin. Alle analyser gjøres via Vikingen Financial Software. Neste uke (uke 28) er vi ute som vanlig, men i uke 29 er vi på ferie.

Verdens mest populære kryptovaluta, Bitcoin (BTC/USD)

Teknisk analyse av Bitcoin (BTC/USD)

BTC/USD hadde en svært sterk oppgang fra slutten av 2023 til 2024, og brøt deretter gjennom både motstandsnivået ved den øvre trendlinjen i den stigende trendkanalen, og også gjennom et betydelig og svært viktig teknisk motstandsnivå rundt 60 000 USD (se ukesgrafen nedenfor).

De siste månedene har BTC/USD konsolidert seg over det som nå er et betydelig teknisk støttenivå for BTC/USD, rundt 60 000 dollar.

BTC/USD konsoliderer seg nå innenfor en stor rektangelkonsolidering, og mellom det tidligere nevnte tekniske støttenivået på rundt 60 000 dollar og et motstandsnivå på rundt 74 000 dollar.

Et etablert brudd på ett av disse to nå viktige tekniske nivåene vil bidra til å gi kommende signaler om den videre utviklingen for BTC/USD.

RSI og Stochastics signaliserer videre oppgang for Bitcoin

I skrivende stund er BTC/USD i ferd med å hente seg litt inn igjen etter å ha vært nede og testet dette viktige tekniske støttenivået rundt 60 000 USD. Ulike momentumindikatorer som RSI og Stochastics signaliserer ytterligere oppside for BTC/USD på kort sikt.

Det neste tekniske motstandsnivået er nå opp mot det 50-dagers glidende gjennomsnittet og rundt 65 000 dollar.

Et brudd over 65 000 dollar vil indikere en videre stigning til det viktige tekniske motstandsnivået rundt 74 000 dollar.

Et mulig brudd over 74 000 dollar vil utløse et sterkt teknisk kjøpssignal for BTC/USD, med en potensielt ny og brattere stigende trend (jf. ukediagrammet ovenfor) som indikerer et potensial på rundt 120 000 dollar i løpet av de neste 6-9 månedene.

Dersom det etableres et brudd under 60 000 USD, vil det signalisere ytterligere nedgang, og neste viktige tekniske støttenivå vil da ligge rundt 200-dagers glidende gjennomsnitt, som ligger på rundt 52 000 USD.

Slik StockCharts365.com tolker det overordnede tekniske bildet for BTC/USD i dag, virker det mest sannsynlig at motstandsnivået på rundt 74 000 dollar vil bli testet på nytt i løpet av de kommende ukene.

Skulle det skje et brudd fra denne store rektangelkonsolideringen, vil det derfor utløse et sterkt teknisk kjøpssignal for BTC/USD, som da vil ha potensial opp til rundt 120 000 dollar på 6-9 måneders sikt.

Verdifull informasjon på Vikingens nettsted

Du kan dra nytte av informasjonen på nettstedet vårt helt gratis

Her er fire videoer spilt inn av vår mentor Peter Östevik om teknisk analyse og hvordan du best kan bruke Vikingens ulike programmer, fra Vikingen Mini, til Exchange, Trading og Maxi. Disse fire filmene inneholder utrolig verdifull informasjon.
Filmene er på svensk. Det mest populære Vikingen-programmet er Vikingen Exchange, som du kan kjøpe her.

Her er 20 korte, svært lærerike filmer av Uffe Raahede. Videoene gir deg den informasjonen du trenger for å komme i gang med teknisk analyse og Vikingen. Filmene er på dansk. På samme side som du finner Uffe Raahedes filmer, ligger det også et webinar med Lars Persson, kalt “Vikingen Basic Course” .

Hva er Vikingen Investment School?

Vikingen Investment School startet 13. mai 2024. Vi har valgt å investere 10 000 kroner og håper at du vil bli med oss for å lære hvordan du kan bli rik(ere) på aksjemarkedet. Vår ambisjon er at du skal ønske å bli med oss på vår reise fra nybegynner til erfaren investor. Hvis du har mer enn 10 000 kr SEK å investere, er det selvsagt enda mer interessant, men prinsippene er de samme. Fra og med 10/6 har vi lagt til mer verdi til denne bloggen ved å legge til Ukens analyser og aksjetips” fraStockCharts365. com.

Vikingen viser vei!

Gjennom Vikingen Financial Software og vår mentor Peter Östevik velger vi ut de aksjene/andre investeringsobjektene som er mest verdt å kjøpe her og nå. Følg oss gjerne på FB og/eller Linkedin

Vikingen Financial Software minner om at tidligere, positive resultater ikke alltid indikerer fremtidig fortjeneste, og at all handel skjer på egen risiko.

Med vennlig hilsen
Catrin Abrahamsson-Beynon

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *