Bevaka AAK – sälj ATRIUM LJUNGBERG

Sell signal in Atrium

Atrium Ljungberg

Atrium Ljungbergs nettouthyrning är negativ, det vill säga bolaget får mer uppsägningar i pengar än nya hyreskontrakt. Gäller främst lokaler.

Detsamma gäller för flera av fastighetsbolagen som har mycket pengar i kontorslokaler. Det är flera fastighetsbolag som har liknande säljsignaler som Atrium. Eftersom den uppåtgående trenden i veckodiagrammet är bruten, kommer antagligen krusen fortsätta att falla, eller i bästa fall att ligga still. Kursen ser ut att gå ner till 170 kr, nu är den på cirka 188 kr. Ett fall på cirka 10% är troligt. Vid 160-170 kr finns det många tidigare köpare som kan se priset som billigt eftersom det gick upp därifrån förra gången.

Sälj Atrium

RSI-diagrammet gav säljsignal förra veckan, så de som tittade i Vikingen då, kunde ha sålt på goda grunder innan rapporten. Se nedan. En huvud-skuldra-formation i ett RSI-diagram är en stark säljsignal. Se upp för dem! Använd Vikingen och följ de signalerna, det är sällan de uppstår. Du kommer att ha fler rätta försäljningar än felaktiga. https://www.vikingen.se/knowledgebase/relative-strength-index-rsi/

 

Bevaka AAK

AAK-aktien är mycket nära ett större trendomslag. Just nu rör sig aktien sidledes i en rektangel. Visst finns det en chans att den fortsätter sidledes och upp till 200 kr, men….; En stark säljsignal i form av bruten huvudskuldra-formation i Vecko-RSI, pekar på att aktien kommer att gå ned. Dessutom är den uppåtgående trenden bruten.

Aktiekursen ser ut som en dubbeltopp där halslinjen ännu inte är bruten. Om halslinjen bryts, är det dags att sälja. Går kursen ned under stor volym, blir det extra bråttom. Även om det blir en värre lågkonjunktur, så måste folk äta. Det gör att det antagligen kommer fortfarande gå bra för företaget, även om aktien är dålig.

  1. Avvakta och bevaka noga om kursen går under 178 kr.
  2. Sälj, eftersom risken är stor att kursen går ned.

AAK dubbeltoppObservera att all handel sker till sin egen möjliga vinst eller förlust. Vikingen Financial Software AB eller dess författare tar inget ansvar för förlorade pengar, eller får inget för undvikande av förluster eller vunna vinster som baseras på råden i bloggarna på denna hemsida.

Uppdatering 20191029

AAK har nu gett säljssignal och gått ned till sitt stöd. Här stannar kursen. Troligtvis ligger kursen kvar eller fortsätter ned. En kort rekyl uppåt kan ske i form av stödköp. Men det har varit en dubbeltopp innan, vilket är en trendvändning. Dessutom är den stigande trenden tydligt bruten. Kurskanal vecka har gett signal, och antagligen kommer Kurskanal månad ha gjort det också på torsdag. Mycket pengar att vinna med Vikingen! En köpt säljoption i AAK, när den här bloggen skrevs, hade förstås varit ännu bättre.

AAK trendbrott

https://aak.com/sv-se/investerare/kommentarer-fran-var-finansdirektor/skal-till-att-investera/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *