Alm. Brand går upp

Alm. Brand

Varför Alm. Brand går upp

Det danska bolaget Alm. Brand går upp rejält. Igår släpptes nyheten att styrelsen utser en ny VD. Bolaget går mycket bra enligt de senaste rapporterna. Den gamla VD:n, Søren Boe Mortensen, har blivit intervjuad angående bytet av VD. Av intervjun framgår att Søren Boe Mortensen utrycker sig resignerat om bytet nu när företaget går bra. Detta kan vara en indikation på att rapporten på tisdag 5 nov blir bra, vilket gör att Alm. Brand går upp.

Alm. Brand går upp -köpsignal

I övre vänstra hörnet går det att se att RSI för Alm. Brand går upp från en låg nivå. Aktien är översåld. I nedre vänstra hörnet har multimodell-dag gett en kortsiktig köpsignal. Kursband Vecka och Månad har ännu ej gett någon köpsignal.

Fundamenta

Så här skrev bolaget om förra halvåret och kvartal 2, rapport från augusti: “RESULTAT FOR ANDET KVARTAL 2019
Koncernens resultat for andet kvartal 2019 blev et overskud på 145 mio.kr. før skat svarende til en egenkapitalforrentning på
12,4 % p.a. Resultatet er tilfredsstillende og bedre end forventet. Resultatet afspejlede en tilfredsstillendedrift i Forsikring og Pension. Det samlede resultat for banken er som forventet, men sammensætningen af resultat er ikke tilfredsstillende.”

Pressmeddelande från Alm. Brand: https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2019/10/30/alm-brand-new-ceo-of-alm-brand-as.html

Nu när Alm. Brand går upp ser bolagets nyckeltal bra ut. God omsättningsökning, bra P/E-tal, mycket låg skuldsättningsgrad, hög direktavkastning. Här är nyckeltalen från Vikingen:

Nyckeltal 2018 (å) 2017 (å) 2016 (å) 2015 (å) 2014 (å) 2013 (å) 2012 (å) 2011 (å)
Omsättning 8608 7773 7494 7596 7358 7347 7218
Res. f. avskr. 675 1023 1033 645
Res. e. avskr. 675 1023 1033 645
Räntekostn. 0 0 0 0
Res. e. finansn. 675 1023 1033 645 355 411 -626
Kassaflöde -125 -423 294 -572 -22 -709
Redov. res. 569 811 826 524 356 196 317 -529
Oms. tillg. 0 0 0 0
Anl. tillg. 39025 34654 34859 35081 42559 44913
Balansomsl. 39025 34654 34859 35081 42559 44913
Långfr. skulder 34277 29718 29659 35075,84 38053 40707
Kortfr. skulder 0 0 0 0
JEK 4748 4936 5200 5,17 4506 4206
Anställda 1592 1572
Ant. aktier 1,66E+08 1,66E+08 1,69E+08 1,73E+08 1,74E+08 1,73E+08 1,73E+08
Pris 49,75 81 54 48,4 32,7 24,1 14 8,15
Börsvärde 9320,15
Bruttomarg. 7,84 13,16 13,78 8,49
Rörelsemarg. 7,84 13,16 13,78 8,49
Räntet. grad
Vinstmarg. 7,84 13,16 13,78 8,49
Utd. andel 87,44 61,35 102,49 99,05 24,37
Oms. tillväxt (3) 4,37
Vinsttillväxt (3) 8,66 34,34 62,15 30,22
Utd. tillväxt (3) 8,89 175,56
Kassalikv.
Skulds. grad 0,12 0,12 0,11 111,03 NM NM 0 0
Soliditet 12,17 14,24 14,92 0,01 10,59 9,36
Avk. Syss. kap. NM NM NM NM NM NM NM NM
Avk. tot. kap. 1,73 2,95 2,96 1,84 NM NM NM NM
Avk. JEK 11,98 16,43 15,88 10135,4 7,04 -12,58
Direktavk. 6,03 3,7 9,26 6,2 1,53
Oms/Anst. 4614950 4591604
Vinst/Anst. 199120,6 -336514
JEK/Aktie 28,63 29,76 30,71 0,03 26,08 24,28
Vinst/Aktie 3,43 4,89 4,88 3,03 2,05 1,83 -3,05
Utdelning 3 3 5 3 0,5
P/S 0,96 1,73 1,22 1,1 0,33 0,2
P/CF -66 -31,76 31,1 -14,64 -109,96 -1,99
P/E 14,5 16,56 11,07 15,98 15,94 7,63 < 0,01
P/B 1,74 2,72 1,76 1619,64 0,54 0,34
P/JEK 1,74 2,72 1,76 1619,64 0,54 0,34

Vikingen – hitta bra köp- och säljlägen

Nyfiken på Vikingen: här är de olika varianterna: https://www.vikingen.se/products/detailed-comparison/

Läs mer om Modellerna här:

https://www.vikingen.se/knowledgebase/multimodell/

https://www.vikingen.se/knowledgebase/rsi/

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *