Summering av juli månad i krypto

Juli 2023 har avslutats och detta är Virtunes månatliga nyhetsbrev, där vi täcker de senaste händelserna och nyheterna inom kryptomarknaden samt utvecklingen av våra börshandlade produkter.

Juli 2023 har avslutats och detta är Virtunes månatliga nyhetsbrev, där vi täcker de senaste händelserna och nyheterna inom kryptomarknaden samt utvecklingen av våra börshandlade produkter.

Medans juni bestod av en rad betydelsefulla händelser genom bland annat ansökningarna för Spot Bitcoin ETFer av framstående aktörer som Blackrock och Fidelity i USA, så har juli varit en mer stillsam månad i kryptovärlden. Under juli så kan man konstatera att volatiliteten har varit ovanligt låg där Bitcoin såg sina lägsta volatilitetsnivåer sedan 2017, Bitcoin brukar ofta användas referenspunkt för att mäta kryptomarknaden i sin helhet och dess kurs höll sig inom ett intervall mellan 29 000 dollar och 31 500 dollar.

Det totala marknadsvärdet för hela kryptomarknaden landade på cirka 1,22 biljoner dollar när juli närmade sig sitt slut. En trend som har fortsatt är att antalet aktiva digitala plånboksadresser har fortsatt öka för sjätte månaden i rad, detta är ett positivt tecken och kan ses som en lovande indikator för marknadsutvecklingen framgent.

Historiskt sett så har lugna perioder i kryptomarknaden följts av mer tumultartade händelser. Därför riktas nu uppmärksamheten på de pågående Spot Bitcoin ETF-ansökningarna i USA. Samtidigt har uttalanden från SEC (som är USAs tillsynsmyndighet för finansmarknaden), som hävdar att flera etablerade kryptovalutor bör klassificeras som värdepapper, lett till betydande spekulation och utfallet kan få stor påverkan på marknadsutvecklingen framåt. Parallellt till de regulatoriska frågorna i USA så kommer den europeiska kryptoregleringen MiCa-förordningen att träda i kraft i EU tidigt 2024, denna reglering förväntas bidra till ökad klarhet i kryptomarknaden och kan innebära att fler institutioner väljer att närma sig krypto.

Vidare återstår endast åtta månader till Bitcoin-halveringen som inträffar vart fjärde år och historiskt sett har Bitcoin-halveringen fungerat som en katalysator för bullmarknader. Konceptet för Bitcoin-halveringen kretsar kring en minskning i produktionen av nya Bitcoins, där takten som nya Bitcoins utvinns i genom mining halveras. Detta kommer att resultera i en värdeökning om efterfrågan förblir densamma eller ökar, vilket skapar en dynamik där ett begränsat utbud driver potentialen för ökat värde. Med dessa faktorer förväntas ett skifte från denna nu nuvarande lugna period inom en snar framtid.

Tre stora händelser

XRPs seger mot SEC

En betydande händelse som väckte uppmärksamhet i juli var XRPs seger mot SEC, då domstolen beslutade att XRP inte kvalificerar sig som ett värdepapper. Detta gynnsamma resultat ledde till en anmärkningsvärd värdeökning för XRP, vilket fick den att tillfälligt inta fjärdeplatsen sett till totalt marknadsvärde för kryptovalutor. Vad som också gör denna händelse intressant är dess potentiella påverkan på andra kryptovalutor som står inför liknande regulatoriska anklagelser av SEC, vilket indikerar att de också kanske inte faller under värdepappersklassificeringen.

Tillkännagivandet av Worldcoin

En annan händelse som har fått stor uppmärksamhet var att Sam Altman, som är känd som en av skaparna av ChatGpt, lanserade den nya kryptovalutan Worldcoin. Worldcoin syftar till att möjliggöra identifieringsverifiering genom ögonskanning på internet. Emellertid har mottagandet från etablerade kryptoexperter varit blandat där vissa har uttryckt sig skeptiskt kring Worldcoin. Kritik har också framförts angående användningen av biometri och risken för att data kan hanteras felaktigt.

Ytterligare Bitcoin-ackumulering av MicroStrategy

MicroStrategy är ett publikt techbolag noterat på Nasdaq New York och drivs av Michael Saylor. Dom publicerade nyligen sina finansiella resultat för det andra kvartalet där det framgick att dom har ackumulerat ytterligare 12 333 Bitcoins. Detta har ökat MicroStrategys totala Bitcoin-innehav till imponerande 152 800st Bitcoins som motsvarar ett värde på cirka 47,1 miljarder SEK.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Virtune1.png

Utveckling för Virtune Crypto Top 10 Index ETP

Virtune Crypto Top 10 Index ETP hade en relativt stillsam månad, med undantag för en kortvarig uppgång den 14 juli. Totalt sett levererade ETPn en negativ avkastning på -3,95% i juli. Trots detta har den övergripande utvecklingen sedan starten den 15 maj visat en tillväxt på 8,18% per den 31 juli.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Virtune2.png

Utveckling per coin i Virtune Crypto Top 10 Index ETP

ETPn inkluderar upp till 10 ledande kryptovalutor, där allokeringen bestäms baserat på det totala marknadsvärdet per kryptovaluta, men med en maximal gräns på 40% per coin för att främja diversifiering. Bitcoin och Ethereum, som tillsammans utgör 80% av indexet, påvisade en negativ utveckling i juli. Samtidigt så levererade vissa altcoins en mycket stark utveckling, där Stellar stack ut med en anmärkningsvärd uppgång på 38,91%. Stellars huvudsakliga fokus är att erbjuda betallösningar liknande XRP, vilket leder till att deras prisutveckling ofta rör sig i synk. Som ett resultat spelade SEC:s gynnsamma beslut i XRPs fall en roll i att utlösa en uppgång i Stellars pris också.

Ny fördelning efter rebalanseringen den 31 juli

• Bitcoin 40%

• Ethereum 40%

• Litecoin 4.53%

• Polkadot 4.36%

• Bitcoin Cash 3.18%

• Chainlink 2.83%

• Stellar 2.75%

• Uniswap 2.31%

Virtune events

När sensommaren gör sitt intåg markerar det början på Virtunes kommande events som kommer att äga rum under hösten. 18:00 på torsdag den 10 augusti så bjuder vi in till kryptomingel på vårt kontor på Kungsgatan 26. Se gärna vår eventkalender och tveka inte att registrera dig om du önskar att delta: https://virtune.com/events

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *