Sammendrag av juli måned i krypto

Juli 2023 har avslutats och detta är Virtunes månatliga nyhetsbrev, där vi täcker de senaste händelserna och nyheterna inom kryptomarknaden samt utvecklingen av våra börshandlade produkter.

Juli 2023 er over og dette er Virtunes månedlige nyhetsbrev, hvor vi dekker de siste hendelsene og nyhetene i kryptomarkedet samt utviklingen av våre børshandlede produkter.

Mens juni bestod av en rekke betydelige hendelser gjennom blant annet søknadene om Spot Bitcoin ETFer fra fremtredende aktører som Blackrock og Fidelity i USA, har juli vært en roligere måned i kryptoverdenen. I løpet av juli kan det konstateres at volatiliteten har vært uvanlig lav der Bitcoin så sine laveste volatilitetsnivåer siden 2017, Bitcoin brukes ofte som et referansepunkt for å måle kryptomarkedet som helhet og raten holdt seg innenfor et område mellom $29 000 og $31 500.

Den totale markedsverdien for hele kryptomarkedet landet på rundt 1,22 billioner dollar da juli nærmet seg slutten. En trend som har fortsatt er at antallet aktive digitale lommebokadresser har fortsatt å øke for sjette måned på rad, dette er et positivt tegn og kan sees på som en lovende indikator for fremtidig markedsutvikling.

Historisk sett har rolige perioder i kryptomarkedet blitt fulgt av mer tumultariske hendelser. Derfor rettes oppmerksomheten nå mot de pågående Spot Bitcoin ETF-registreringene i USA. Samtidig har uttalelser fra SEC (som er den amerikanske finansmarkedsregulatoren), som hevder at flere etablerte kryptovalutaer bør klassifiseres som verdipapirer, ført til betydelige spekulasjoner og utfallet kan ha stor innvirkning på markedsutviklingen fremover. Parallelt med regulatoriske problemstillinger i USA vil den europeiske kryptoforordningen MiCa Regulation tre i kraft i EU tidlig i 2024, denne forskriften forventes å bidra til økt klarhet i kryptomarkedet og kan bety at flere institusjoner velger å nærme seg krypto.

Videre er Bitcoin-halveringen bare åtte måneder unna, som skjer hvert fjerde år, og historisk sett har Bitcoin-halveringen fungert som en katalysator for oksemarkeder. Konseptet med Bitcoin-halveringen dreier seg om en reduksjon i produksjonen av nye Bitcoins, hvor hastigheten som nye Bitcoins utvinnes med halveres. Dette vil resultere i en verdiøkning hvis etterspørselen forblir den samme eller øker, og skaper en dynamikk der begrenset tilbud driver potensialet for økt verdi. Med disse faktorene forventes et skifte fra denne nå nåværende rolige perioden i nær fremtid.

Tre store begivenheter

XRPs seier mot SEC

En betydelig begivenhet som trakk oppmerksomhet i juli var XRPs seier mot SEC, da retten avgjorde at XRP ikke kvalifiserer som et verdipapir. Dette gunstige resultatet førte til en bemerkelsesverdig økning i verdien av XRP, og tok midlertidig fjerdeplassen når det gjelder total markedsverdi av kryptovalutaer. Det som også gjør denne hendelsen interessant, er dens potensielle innvirkning på andre kryptovalutaer som står overfor lignende regulatoriske avgifter fra SEC, noe som indikerer at de heller ikke faller inn under verdipapirklassifiseringen.

Kunngjøringen av Worldcoin

En annen begivenhet som har fått mye oppmerksomhet var at Sam Altman, som er kjent som en av skaperne av ChatGpt, lanserte den nye kryptovalutaen Worldcoin. Worldcoin har som mål å muliggjøre identifikasjonsverifisering gjennom øyeskanning på internett. Mottakelsen fra etablerte kryptoeksperter har imidlertid vært blandet med noen uttrykk for skepsis til Worldcoin. Det er også reist kritikk angående bruken av biometri og risikoen for at data kan bli mishandlet.

Ytterligere Bitcoin-akkumulering av MicroStrategy

MicroStrategy er et offentlig teknologiselskap notert på Nasdaq New York og drives av Michael Saylor. De publiserte nylig sine økonomiske resultater for andre kvartal hvor det så ut til at de har samlet ytterligere 12 333 Bitcoins. Dette har økt MicroStrategys totale Bitcoin-beholdning til imponerende 152 800 Bitcoins, som tilsvarer en verdi på cirka 47,1 milliarder SEK.

Dette bildet har et alt-attributt som er tomt. Filnavnet er Virtune1.png

Utvikling for Virtune Crypto Topp 10 Index ETP

Virtune Crypto Topp 10 Index ETP hadde en relativt rolig måned, bortsett fra et kort oppmøte 14. juli. Samlet sett leverte ETP en negativ avkastning på -3,95 % i juli. Til tross for dette har den samlede utviklingen siden oppstart 15. mai vist en vekst på 8,18 % per 31. juli.

Dette bildet har et alt-attributt som er tomt. Filnavnet er Virtune2.png

Utvikling per mynt i Virtune Crypto Topp 10 Index ETP

ETP inkluderer opptil 10 ledende kryptovalutaer, hvor allokeringen bestemmes basert på den totale markedsverdien per kryptovaluta, men med en maksimal grense på 40 % per mynt for å fremme diversifisering. Bitcoin og Ethereum, som til sammen utgjør 80 % av indeksen, viste en negativ trend i juli. Samtidig leverte noen altcoins en veldig sterk ytelse, med Stellar som skilte seg ut med en bemerkelsesverdig økning på 38,91 %. Stellars hovedfokus er å tilby betalingsløsninger som ligner på XRP, noe som fører til at prisutviklingen deres ofte beveger seg synkront. Som et resultat spilte SECs gunstige avgjørelse i XRPs tilfelle en rolle i å utløse en økning i Stellars pris også.

Ny fordeling etter rebalanseringen 31. juli

• Bitcoin 40 %

• Ethereum 40 %

• Litecoin 4,53 %

• Polkaprikker 4,36 %

• Bitcoin Cash 3,18 %

• Chainlink 2,83 %

• Stellar 2,75 %

• Uniswap 2,31 %

Dydsbegivenheter

Når sensommeren gjør sitt inntog, markerer det starten på Virtunes kommende arrangementer som vil finne sted i løpet av høsten. 18.00 torsdag 10. august inviterer vi til kryptomingling på vårt kontor på Kungsgatan 26. Vennligst se vår arrangementskalender og ikke nøl med å registrere deg hvis du ønsker å delta: https://virtune.com/events

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *