Mahvie Minerals tillförs drygt tio miljoner kronor i nyemission

I slutet av förra veckan meddelade prospekteringsbolaget Mahvie Minerals att det slutfört den nyemission som löpte till och med den 8 mars 2023. Mahvie Minerals tillförs drygt tio miljoner kronor i nyemission. Emissionen, som var en så kallad unit emission, tecknades till 65 procent vilket är en hög siffra i dagens volatila börsklimat.

I slutet av förra veckan meddelade prospekteringsbolaget Mahvie Minerals att det slutfört den nyemission som löpte till och med den 8 mars 2023. Mahvie Minerals tillförs drygt tio miljoner kronor i nyemission. Emissionen, som var en så kallad unit emission, tecknades till 65 procent vilket är en hög siffra i dagens volatila börsklimat.

Bolaget kommer att tillföras cirka 10,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Teckningskursen i Företrädesemissionen var 2,00 SEK per unit, där en unit innehöll två nyemitterade aktier och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. 2 332 710 units, motsvarande cirka 28,8 procent av Företrädesemissionen, tecknades och tilldelades investerare som tecknat units med stöd av uniträtter.

325 014 units, motsvarande cirka 4,0 procent av Företrädesemissionen, tecknades och tilldelades investerare som tecknat units utan stöd av uniträtter. Utfallet innebär att emissionsgarantier om totalt 2 615 493 units, motsvarande cirka 32,3 procent av Företrädesemissionen, kommer att tas i anspråk, varigenom Företrädesemissionen sammanlagt är tecknad till cirka 65,0 procent.

Nettolikviden från Företrädesemissionen kommer främst att användas till finansiering och utveckling av prospekteringsverksamheten i Mo i Rana och analysarbete i Haveri samt bolagsdrift. Ytterligare aktier kommer att emitteras i riktade utspädningsemissioner, i enlighet med av Bolaget ingångna aktieöverlåtelseavtal.

I och med att emissionen var en så kallad unitemission och även omfattade teckningsoptioner innebär det att Mavhie Minerals kommer att kunna tillföras ytterligare nästan tio miljoner kronor under september månad, i alla fall om aktiekursen står högre än 1,20 SEK.

Om Vikingen

Med Vikingens signaler har du en god chans att hitta vinnarna och dessutom sälja i tid. Det finns många värdepapper. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortera fram de mest intressanta ETF:erna, aktierna, optionerna, warranterna, fonderna etc.

Klicka här för att se vad Vikingen erbjuder: Detailed Comparison – Börsprogram för dig som vill bli ännu rikare (vikingen.se)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *