Mahvie Minerals tilføres i overkant av ti millioner kroner i en ny emisjon

I slutet av förra veckan meddelade prospekteringsbolaget Mahvie Minerals att det slutfört den nyemission som löpte till och med den 8 mars 2023. Mahvie Minerals tillförs drygt tio miljoner kronor i nyemission. Emissionen, som var en så kallad unit emission, tecknades till 65 procent vilket är en hög siffra i dagens volatila börsklimat.

I slutten av forrige uke annonserte leteselskapet Mahvie Minerals at de hadde fullført fortrinnsrettsemisjonen som løp frem til 8. mars 2023. Mahvie Minerals tilføres i overkant av ti millioner kroner i en ny emisjon. Emisjonen, som var en såkalt andelsemisjon, ble tegnet for 65 prosent, som er et høyt tall i dagens volatile børsklima.

Selskapet vil motta ca SEK 10,5 millioner før fradrag for emisjonskostnader. Tegningskursen i Fortrinnsrettsemisjonen var SEK 2,00 per andel, hvor en andel inneholdt to nyutstedte aksjer og en gratis warrant av serie TO1. 2 332 710 andeler, tilsvarende ca. 28,8 prosent av Fortrinnsrettsemisjonen, ble tegnet og tildelt investorer som tegnet andeler med støtte fra andelsrettigheter.

325.014 andeler, tilsvarende ca. 4,0 prosent av Fortrinnsrettsemisjonen, ble tegnet og tildelt investorer som tegnet andeler uten støtte fra andelsrettigheter. Utfallet innebærer at emisjonsgarantier for totalt 2.615.493 andeler, tilsvarende ca. 32,3 prosent av Fortrinnsrettsemisjonen, vil påkalles, hvorved Fortrinnsrettsemisjonen tegnes for totalt ca. 65,0 prosent.

Nettoprovenyet fra Fortrinnsrettsemisjonen skal primært brukes til å finansiere og utvikle letevirksomheten i Mo i Rana og analytisk arbeid i Haveri samt selskapsdrift. Ytterligere aksjer vil bli utstedt i målrettede utvanningsemisjoner, i henhold til aksjeoverføringsavtaler inngått av Selskapet.

Ettersom emisjonen var en såkalt andelsemisjon og også inkluderte warrants, betyr det at Mavhie Minerals vil kunne tilføre nesten ti millioner kroner i løpet av september måned, i alle fall dersom aksjekursen er høyere enn SEK 1,20.

Om vikingen

Med Vikingens signaler har du gode muligheter til å finne vinnerne og også selge i tide. Det er mange verdipapirer. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortere ut de mest interessante ETFene, aksjene, opsjonene, warrantene, fondene m.m.

Klikk her for å se hva Vikingen tilbyr: Detaljert sammenligning – Børsprogram for de som ønsker å bli enda rikere (vikingen.se)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *