Mahvie Minerals modtager mere end 10 mio. kr. i ny aktieemission

I slutet av förra veckan meddelade prospekteringsbolaget Mahvie Minerals att det slutfört den nyemission som löpte till och med den 8 mars 2023. Mahvie Minerals tillförs drygt tio miljoner kronor i nyemission. Emissionen, som var en så kallad unit emission, tecknades till 65 procent vilket är en hög siffra i dagens volatila börsklimat.

I slutningen af sidste uge meddelte efterforskningsselskabet Mahvie Minerals, at dets emission af rettigheder, der løber indtil den 8. marts 2023, er afsluttet. Mahvie Minerals modtager mere end 10 mio. kr. i en ny aktieemission. Emissionen, som var en såkaldt unit emission, blev tegnet med 65 procent, hvilket er et højt tal i dagens ustabile aktiemarkedsklima.

Selskabet vil modtage ca. 10,5 mio. kr. før fradrag af udstedelsesomkostninger. Tegningsprisen i fortegningsemissionen var 2,00 SEK pr. enhed, hvor en enhed indeholdt to nyudstedte aktier og en gratis warrant af serie TO1. 2.332.710 andele, svarende til ca. 28,8 procent af fortegningsudstedelsen, blev tegnet og tildelt investorer, der tegnede andele med andelsrettigheder.

325.014 andele, svarende til ca. 4,0 procent af fortegningsudstedelsen, blev tegnet og tildelt investorer, der tegnede andele uden rettigheder til andele. Resultatet betyder, at udstedelsesgarantier på i alt 2.615.493 enheder, svarende til ca. 32,3 procent af fortegningsemissionen, vil blive udnyttet, hvorved fortegningsemissionen i alt er tegnet med ca. 65,0 procent.

Nettoprovenuet fra udstedelsen vil primært blive anvendt til at finansiere og udvikle efterforskningsaktiviteterne i Mo i Rana og analysearbejdet i Haveri samt til selskabets drift. Der vil blive udstedt yderligere aktier i forbindelse med direkte udvandingsemissioner i overensstemmelse med de aktieoverdragelsesaftaler, som selskabet har indgået.

Da der er tale om en såkaldt enhedsemission, som også omfatter warrants, betyder det, at Mavhie Minerals vil kunne rejse næsten ti millioner kroner i løbet af september, i hvert fald hvis aktiekursen er højere end 1,20 kr.

Om vikingen

Med Viking’s signaler har du en god chance for at finde vinderne og sælge i tide. Der findes mange værdipapirer. Med Viking’s autopiloter eller tabeller kan du sortere de mest interessante ETF’er, aktier, optioner, warrants, fonde osv. fra.

Klik her for at se, hvad Vikingen tilbyder: Detaljeret sammenligning – Børs-software til dem, der ønsker at blive endnu rigere (vikingen.se)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *