Kobolt kan komma att bli sällsynt

Kobolt är en metall som används i elektroniska apparater och elbilar. Den ökande efterfrågan kräver nya gruvor. Kobolt är en biprodukt som utvinns vid produktion av till exempel nickel och koppar. En mängd olika steg måste vidtas för att kunna utvinna kobolt.

Kobolt är en metall som används i elektroniska apparater och elbilar. Den ökande efterfrågan kräver nya gruvor. Kobolt är en biprodukt som utvinns vid produktion av till exempel nickel och koppar. En mängd olika steg måste vidtas för att kunna utvinna kobolt.

Kongo, som nyligen drabbats av stora översvämningar, är världens största producent av denna metall. Förutsättningarna för att utvinna kobolt är emellertid inte det bästa i Kongo.

Det uppvägs emellertid av andra faktorer. I USA säger Inflation Reduction Act att redan nästa år måste 50 procent av de kritiska metallerna som biltillverkarna använder måste komma från USA eller landets allierade.

I en värld som strävar efter att minska sina utsläpp till nettonoll råder en stor efterfrågan på råvaror som kobolt efterfrågade.

Förra året ledde de kinesiska nedstängningarna till en nedgång i produktionen av elektroniska enheter. På samma sätt den monetära policy i USA, och den energikrisen som följde av Rysslands invasion av Ukraina haft ett stort inflytande.

Ett ökat antal elektriska fordon kommer att leda till en ökad efterfrågan av kobolt, och därmed högre priser i enlighet med den långsiktiga trenden.

Om Vikingen

Med Vikings signaler har du en god chans att hitta vinnarna och sälja i tid. Det finns många värdepapper. Med Vikings autopiloter, kursdata, tabeller och börskurser kan du sortera ut de mest intressanta ETFerna, aktierna, optionerna, warranterna, fonderna osv.

Klicka här för att se vad Vikingen erbjuder: Detaljerad jämförelse – Börsprogram för dem som vill bli ännu rikare (vikingen.se)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *