Kobolt kan blive sjældent

Kobolt är en metall som används i elektroniska apparater och elbilar. Den ökande efterfrågan kräver nya gruvor. Kobolt är en biprodukt som utvinns vid produktion av till exempel nickel och koppar. En mängd olika steg måste vidtas för att kunna utvinna kobolt.

Kobolt er et metal, der anvendes i elektroniske apparater og elbiler. Stigende efterspørgsel kræver nye miner. Kobolt er et biprodukt ved fremstilling af f.eks. nikkel og kobber. Der skal tages en række forskellige skridt for at udvinde kobolt.

Congo, som for nylig blev ramt af store oversvømmelser, er verdens største producent af dette metal. Forholdene for udvinding af kobolt er dog ikke de bedste i Congo.

Dette opvejes dog af andre faktorer. I USA hedder det i Inflation Reduction Act, at 50 % af de kritiske metaller, som bilfabrikanterne anvender, skal komme fra USA eller dets allierede inden næste år.

I en verden, der stræber efter at reducere sine emissioner til nettonulpunktet, er der stor efterspørgsel efter råmaterialer som f.eks. cobalt.

Sidste år førte de kinesiske lukninger til en nedgang i produktionen af elektronisk udstyr. På samme måde havde den amerikanske pengepolitik og energikrisen efter Ruslands invasion af Ukraine en stor betydning.

Et stigende antal elbiler vil føre til en øget efterspørgsel efter kobolt og dermed højere priser i overensstemmelse med den langsigtede tendens.

Om vikingen

Med Viking’s signaler har du en god chance for at finde vinderne og sælge i tide. Der findes mange værdipapirer. Med Vikings autopiloter, prisdata, tabeller og aktiekurser kan du sortere de mest interessante ETF’er, aktier, optioner, warrants, fonde osv. fra.

Klik her for at se, hvad Vikingen tilbyder: Detaljeret sammenligning – Børsprogram for dig, der vil blive endnu rigere (vikingen.se)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *