Kobolt kan bli sjelden

Kobolt är en metall som används i elektroniska apparater och elbilar. Den ökande efterfrågan kräver nya gruvor. Kobolt är en biprodukt som utvinns vid produktion av till exempel nickel och koppar. En mängd olika steg måste vidtas för att kunna utvinna kobolt.

Kobolt er et metall som brukes i elektroniske enheter og elektriske biler. Den økende etterspørselen krever nye gruver. Kobolt er et biprodukt som utvinnes ved produksjon av for eksempel nikkel og kobber . En rekke tiltak må tas for å utvinne kobolt.

Kongo, som nylig ble rammet av store flom, er verdens største produsent av dette metallet. Forholdene for å utvinne kobolt er imidlertid ikke de beste i Kongo.

Det oppveies imidlertid av andre faktorer. I USA sier Inflation Reduction Act at allerede neste år må 50 prosent av de kritiske metallene som brukes av bilprodusenter komme fra USA eller dets allierte.

I en verden som streber etter å redusere utslippene til netto null, er det stor etterspørsel etter råvarer som kobolt.

I fjor førte de kinesiske nedstengningene til en nedgang i produksjonen av elektroniske enheter. Likeledes hadde pengepolitikken til USA, og energikrisen som fulgte Russlands invasjon av Ukraina stor innflytelse.

Økt antall elbiler vil føre til økt etterspørsel etter kobolt, og dermed høyere priser i tråd med den langsiktige trenden.

Om vikingen

Med Vikings signaler har du god sjanse til å finne vinnerne og selge i tide. Det er mange verdipapirer. Med Vikings autopiloter, prisdata, tabeller og aksjekurser kan du sortere ut de mest interessante ETFene, aksjene, opsjonene, warrantene, fondene m.m.

Klikk her for å se hva Vikingen tilbyr: Detaljert sammenligning – Børsprogram for de som ønsker å bli enda rikere (vikingen.se)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *