En volatilitetsmodell. När kursen förändras ovanligt mycket är det dags att agera. Då är det stor chans att kursen fortsätter i den riktningen för utbrottet även en god tid efter en händelsen. Gäller både upp som ner. Generellt brukar utbrottet uppåt gå långsammare än nedåt. Det här löser den här modellen med att förstora den senaste kurskillnaden när den jämför mot ett medel av de senaste dagarnas kursskillnader. Den här modellen koncentrerar sig på hög vinstchans.

Tolkning:
  • Köp när kursen slår om från rött till grönt.
  • Sälj när kursen slår om från grönt till rött

Tänk på att det är periodens slutkurs som gäller för signal. Om du t.ex. handlar under dagen och får en signal i dagsdiagrammet, kommer den signalen kanske att försvinna senare om kursen ändrar sig tillbaka.

Jämför aktuell volatilitet med en genomsnittlig volatilitet multiplicerat med valbar köp- och säljmultiplikator. Dessutom stäms volatiliteten av mot viktat RSI. För aktier som svänger mycket, behövs det högre volatilitetsmultiplikator och låg multiplikator för lugna aktier. Viktat RSI:s riktning används för att långa RSI-värden kan vara för långsamma, dock är RSI en mycket bra modell.

 

Detta är en modell med hög vinstchans. En av de mest träffsäkra modellerna i Vikingen. Ställs modellens gränsvärden in för respektive aktie, kan man historiskt komma upp i 70% vinstchans vid minst 25 försäljningar. Det betyder också att 30% av affärerna har gått med förlust. Detta är långt bättre än de flesta modeller. Eftersom modeller med dagsdata är svåra att tjäna pengar på, är den här modellen ett sätt att komma till rätta med det. Det här en av få modeller som fungerar hyfsat på dagsdata. Fungerar bra även när kursen står still och ger då få signaler, dvs lite onödig handel. Nackdelen är att när utbrottet kommer med samma volatilitet som innan, reagerar inte modellen.

Den kan användas som enda modell att basera sin handel på. Den fungerar för Intraday-Dag-Vecko- och månadsdata. Tusentals tester har lett fram till den här modellen som är framtagen av Peter Östevik under 1990-talet och fungerar fortfarande (2016).

in ModellerLångsiktiga modellerVikingensmodeller A-Z Tags: PetersSpecialare

Related Articles