Används till att jämföra hur ett långsamt objekt, t.ex. en fond, rör sig i förhållande till ett index eller annat objekt på lång sikt. Modellen använder månadsdata. Alternativt kan jämförelsemodellen ”Två Objekt”, Multirelativ eller användas istället för att kunna använda dags- och veckodata

I denna modell används två olika långa glidande medelvärden baserat på månadsdata för att generera signaler. Dvs köp- och säljsignaler kommer mycket sent och lämpar sig inte för att grunda sin handel på.

Köpsignaler ges när det korta medelvärdet är större än det långa. Säljsignaler ges när det korta medelvärdet inte är större än det långa.

 

in ModellerLångsiktiga modellerVikingensmodeller A-Z Tags: MedelvärdeFond

Related Articles