MACDXHST 


Beskrivning:

MACD Histogram. Skillnaden mellan MACD-kurvan och dess medelvärde.

Tolkning:

  • Köp när histogrammet växlar till positivt
  • Sälj när histogrammet växlar till negativt
  • Signalerna förstärks om riktningen på toppar och bottnar överensstämmer med riktningen på kursens toppar och bottnar.

MACD modellen ger och köp och säljsignaler med hjälp av två kurvor, MACD-kurvan och signalkurvan. (se MACD). Eftersom signalerna ges då dessa två kurvor korsar varandra så kan vi behöva ett verktyg för att snabbt se hur de rör sig i förhållande till varandra. Detta är vad man använder histogrammet till, för att förtydliga MACD-kurvan.

 

 

Genom att rita upp skillnaden mellan MACD och signalkurvan som staplar i ett diagram kan vi på ett enklare sätt se hur kurvorna rör sig jämtemot varandra. Om vi i histogrammet kan se hur MACD och signalkurvan närmar sig varandra genom att histogramkurvan blir mindre så kan vi också förutspå att de kommer att korsas inom en nära framtid, undersöker vi hur aktien rör sig så kan vi då få stöd för att en signal kommer att ges enligt MACD-modellen innan den egentligen inträffar. Man pratar om divergens och konvergens i histogrammet. Konvergens: Ökande kurstoppar överensstämmer med ökande Histogramtoppar – > man säger då att kursen är i rätt rytm och ligger i bra köpläge.

MV 1 Längd – Specificerar längden på det första glidande medelvärdet

MV 2 Längd – Specificerar längden på det andra glidande medelvärdet

Signalkurvan MACD kommer nu att räknas ut baserat på dessa två medelvärden. MV MACD (Signalkurvan) längd – Specificerar det medelvärde man sedan tar på MACD kurvan

in ModellerLångsiktiga modellerVikingensmodeller A-Z Tags: MACDXHST

Related Articles