Kursdiagram 


Beskrivning:

Detta är det vanligaste diagrammet. Det kan visas med staplar, Candle Stick eller linje. Diagrammen kan i sin tur kan visas med intraday-, dags-, vecko- eller månads-kurser.

Linjediagram kan med fördel användas för objekt som har en notering per dag, t.ex. andelsfonder.

För att få köp- och sälj-signaler ritar man ofta in stöd- och motstånds-linjer, trender, formationer och tolkar medelvärden.

in ModellerLångsiktiga modellerVikingensmodeller A-Z Tags: Kursdiagram

Related Articles