Passar bäst för aktier/index/fonder som rör sig långsamt. Bör helst inte användas till mindre aktier. Modellen är känslig och värdena är bra att ställa in per aktie. Eftersom det är en medelvärdesmodell, hänger den inte med när det går snabbt. Det är också ett försök att förbättra RSI som signalmodell, men det blir inte alltid bra. Ett bättre sätt är att titta efter formationer och dra trendlinjer i DSI-diagrammet.

Delphi Styrke Index,DSI, grundas dels på kursförändringen under “DSI längd” perioder, dels på storleken på summan av kursrörelserna under samma antal perioder.

På DSI har beräknats ett “MV DSI längd” långt medelvärde.

Tanken är att köpa då DSI efter att ha visat svaghet börjar visa styrka och omvänt att sälja då DSI efter att ha visat styrka börjar visa svaghet.

 

För köpsignal fordras att styrka skall börja visas från ett lågt värde, “Köpnivå”, på DSI. För säljsignal fordras på samma sätt att svaghet skall börja visas från ett högt värde, “Säljnivå”.
Köpsignalerna ges då en medelvärdeskurva för DSI har passerat en botten på en nivå som är likamed eller under “Köpnivå”. Säljsignaler ges då en medelvärdeskurva för DSI har passerat en topp på en nivå som är likamed eller över “Säljnivå”.

Inställningar:

DSI längd = antal perioder som DSI beräknas på.
MV DSI längd = längden på medelvärdet för DSI.
Köpnivå = den nivå som DSI måste vara likamed eller under för köpsignal.
Säljnivå = den nivå som DSI måste vara likamed eller över för säljsignal.

in ModellerLångsiktiga modellerVikingensmodeller A-Z Tags: DSI

Related Articles