Modellen Börstermometern beräknar hur många objekt som gått upp, varit oförändrade eller gått ned under en dag. Dessutom visas huvudobjektets procentuella förändring. Objekt som ingår är de som finns i den objektlista man valt i Vikingen. Det går även att få vecko- eller månadsdata om det väljs bland ikonerna.

Medelvärdet baseras på antalet uppgångar minus antalet nedgångar för objektlistan. Ett förenklat RSI.

 

Gör så här:
  • Välj en objektlista
  • Aktivera modellen Börstermometern.
  • Högerklicka i diagrammet och välj Visa Modelltabell.

I modelltabellen ser man resultatet i sifferform. Man kan även se huvudobjektet procentuella förändring. Detta innebär att man kan välja t.ex. OMXS30-Index som huvudobjekt i Vikingen och sedan köra modellen på en list och se jämfört med index hur många aktier som gått upp eller ner när index gått upp eller ner en viss dag.

 

 

Börstermometern tar temperaturen på börsen och samtidigt ger dig en uppfattning om hur aktien man tittar på, följer med börsen i stort. Särskilt intressant är det att se hur det böljar fram och tillbaka. T.ex. när antalet uppgångar börjar bli fler än nedgångar och fortsätter att öka. Då kan det vara bra att köpa eftersom börsen brukar då gå upp efter ett tag. Vågskålen tippar över.

in ModellerLångsiktiga modellerVikingensmodeller A-Z Tags: Börstermometern

Related Articles