Här visas 3 modeller oberoende av varandra. Det är inte 3 sammanlagda modeller, utan de visas var för sig.

Sammanfattning

1. Titta först och främst på Bollingerband som ligger överst. Är det en signal just nu eller nyligen? Om ja -> gå vidare till punkt 2 och 3.

2. Har RSI en formation just nu? Köp- eller säljformation?

3. Pekar alla 3 Momentum-kurvorna åt samma håll som signalen från Bollingerbandet?

 

Bollingerband

Visas överst och är en modell som man kan använda som en ensam modell. Oftast räcker det att hålla sig till denna modell, den hör till de bästa i Vikingen. Bandets bredd beror på hur mycket kursen svänger upp och ned, när det lugnar ner sig är det snart dags för en ny händelse … ”I de lugnaste vattnen…”

När bandet runt medelvärdet smalnar av är det en förvarning om att det snart kan komma en utbrytning ur bandet.

Tolkning: Köp när senast betalt går igenom det översta bandet. Stapeln skiftar till grönt. Sälj när senast betalt går igenom det understa bandet.

 

RSI

RSI är en förvarning om vad som håller på att ske med kursen. Den här modellen används i kombination med andra modeller.

Visar när kursen har gått upp eller ned ovanligt mycket. När Relativt Styrke Index är högt och vänder ned, indikerar det att kursökningen kommer att avta eller stå still eller gå ned. Dvs. det betyder att kursen kommer gå relativt sämre än den senaste tiden. Det betyder INTE att kursen automatiskt kommer att gå ned.

När RSI är lågt och vänder upp tyder det på att kursnedgången kommer att avta, dvs. kursen kan fortfarande gå ned i lägre takt eller kommer att stå still eller börjar att gå upp. Dvs. det betyder INTE att kursen automatiskt kommer att gå upp.

Tolkning: När RSI är lågt, kan det vara bra att köpa eller behålla. När RSI är högt, kan det vara bra att sälja eller inte köpa.

Bästa tolkningen: Titta efter formationer i RSI-kurvan oavsett om RSI är högt eller lågt. Dubbeltopp indikerar nedgång, dubbelbotten visar på uppgång. Dra trendlinjer mellan bottnar och toppar och se när de bryter.

 

Momentum

Momentum är kursförändring över tid, dvs. hastigheten. Momentumvärdet, höjden i diagrammet, är lika med vilken fart kursen ändrar sig. Det kan vara kursskillnaden mellan 2 dagar, t.ex. idag och för 5 dagar sedan. Eller dagens medelvärde minus ett annat medelvärde för t.ex. 10 dagar sedan.

Hur fort ändrar sig kursen just nu, momentant? Förändras hastigheten? Vad har hänt med kursen vid liknande tillfällen?

Utseendet på kurvan visar hur hastigheten förändrar sig, dvs. accelerationen. Hur snabbt hastigheten ökar eller minskar.

Bör absolut användas ihop med andra modeller. Eftersom riktningen på kurvan ändras så ofta, blir det oftast för mycket handel med enbart denna modell. Tanken är att man ska sälja när momentum blir negativ och köpa när den blir positiv. För att lugna ned momentum, kan man släta ut den med hjälp av medelvärde på momentum. Medelvärde på momentum betyder att man tar fram den huvudsakliga riktningen på momentumkurvan. Ju fler medelvärden som pekar åt samma håll, desto starkare signal.

Tolkning: Köp när alla 3 medelvärden är pekar uppåt och sälj när alla 3 medelvärden pekar nedåt.

 

Vinstkurva

Visar vad du hade tjänat eller förlorat om du enbart använt Bollingerband med de inställningarna.

Ovan står det 50%. Eftersom kurvan börjar på 100%, betyder det att du förlorat 50% om du hela tiden enbart använt Bollingerband att köpa och sälja efter. En förlust visar på att andra inställningar eller annan modell passar bättre till den här aktien. Inställningarna behöver förbättras (optimeras).

Related Articles