Här visas 3 modeller oberoende av varandra. Det är inte 3 sammanlagda modeller, utan de visas var för sig.

Sammanfattning

1. Titta först och främst på Bollingerband som ligger överst. Är det en signal just nu eller nyligen? Om ja -> gå vidare till punkt 2 och 3.

2. Har RSI en formation just nu? Köp- eller säljformation?

3. Pekar alla 3 Momentum-kurvorna åt samma håll som signalen från Bollingerbandet?

 

Bollingerband

Visas överst och är en modell som man kan använda som en ensam modell. Oftast räcker det att hålla sig till denna modell, den hör till de bästa i Vikingen. Bandets bredd beror på hur mycket kursen svänger upp och ned, när det lugnar ner sig är det snart dags för en ny händelse … ”I de lugnaste vattnen…”

När bandet runt medelvärdet smalnar av är det en förvarning om att det snart kan komma en utbrytning ur bandet.

Tolkning: Köp när senast betalt går igenom det översta bandet. Stapeln skiftar till grönt. Sälj när senast betalt går igenom det understa bandet.

 

RSI

RSI är en förvarning om vad som håller på att ske med kursen. Den här modellen används i kombination med andra modeller.

Visar när kursen har gått upp eller ned ovanligt mycket. När Relativt Styrke Index är högt och vänder ned, indikerar det att kursökningen kommer att avta eller stå still eller gå ned. Dvs. det betyder att kursen kommer gå relativt sämre än den senaste tiden. Det betyder INTE att kursen automatiskt kommer att gå ned.

När RSI är lågt och vänder upp tyder det på att kursnedgången kommer att avta, dvs. kursen kan fortfarande gå ned i lägre takt eller kommer att stå still eller börjar att gå upp. Dvs. det betyder INTE att kursen automatiskt kommer att gå upp.

Tolkning: När RSI är lågt, kan det vara bra att köpa eller behålla. När RSI är högt, kan det vara bra att sälja eller inte köpa.

Bästa tolkningen: Titta efter formationer i RSI-kurvan oavsett om RSI är högt eller lågt. Dubbeltopp indikerar nedgång, dubbelbotten visar på uppgång. Dra trendlinjer mellan bottnar och toppar och se när de bryter.

 

Momentum

Momentum är kursförändring över tid, dvs. hastigheten. Momentumvärdet, höjden i diagrammet, är lika med vilken fart kursen ändrar sig. Det kan vara kursskillnaden mellan 2 dagar, t.ex. idag och för 5 dagar sedan. Eller dagens medelvärde minus ett annat medelvärde för t.ex. 10 dagar sedan.

Hur fort ändrar sig kursen just nu, momentant? Förändras hastigheten? Vad har hänt med kursen vid liknande tillfällen?

Utseendet på kurvan visar hur hastigheten förändrar sig, dvs. accelerationen. Hur snabbt hastigheten ökar eller minskar.

Bör absolut användas ihop med andra modeller. Eftersom riktningen på kurvan ändras så ofta, blir det oftast för mycket handel med enbart denna modell. Tanken är att man ska sälja när momentum blir negativ och köpa när den blir positiv. För att lugna ned momentum, kan man släta ut den med hjälp av medelvärde på momentum. Medelvärde på momentum betyder att man tar fram den huvudsakliga riktningen på momentumkurvan. Ju fler medelvärden som pekar åt samma håll, desto starkare signal.

Tolkning: Köp när alla 3 medelvärden är pekar uppåt och sälj när alla 3 medelvärden pekar nedåt.

 

Vinstkurva

Visar vad du hade tjänat eller förlorat om du enbart använt Bollingerband med de inställningarna.

Ovan står det 50%. Eftersom kurvan börjar på 100%, betyder det att du förlorat 50% om du hela tiden enbart använt Bollingerband att köpa och sälja efter. En förlust visar på att andra inställningar eller annan modell passar bättre till den här aktien. Inställningarna behöver förbättras (optimeras).

BollingerRSIMomentum

I Vikingen finns det en graf som kallas för Bollinger – RSI – Momentum. Man kan tro att det är EN modell med alla tre modellerna, en multimodell. Men så är det inte. Diagrammet visar alla tre  modellerna samtidigt för att du ska kunna göra en bedömning enklare när du ser hur modellerna samverkar med varandra.

Lägst ned i diagrammet finns en vinstkurva som beskriver vad du kunde ha fått för resultat om du handlat enligt signalerna från Bollingerband. Nedan har Nvidia gett drygt 50 000 %, det vill säga 500 gånger pengarna på 23 år. Nvidia:s uppgång har kommit av att Artificiell Intelligens har blivit populär och det behövs många datorkomponenter till AI.

Bollinger-RSI-Momentum
Nvidia gave 500 times the money with Bollinger band.

Bollinger band

I den översta delen av diagrammet visas  Bollingerbandet. Köp- och säljsignalerna beror enbart på när Bollingerbandet bryts av kursen. Mycket lönsam modell, speciellt med veckodata. Signalerna förstärks med Momentum om Momentum stiger eller sjunker snabbt. Detsamma gäller för RSI.

RSI, Relativt Styrke Index

Nästa modell, i mitten, visas RSI och medelvärden på RSI. Ett dåligt sätt att få köp- och säljsignaler från RSI är att titta på när RSI bryter något av sin  medelvärden. Det bevisas lätt med en simulering i Vikingen Trading där man får fram via en optimering att det är en dålig metod. Det är mycket bättre att titta på utseendet av RSI och tolka formationer som dubbeltopp och dubbeltbotten i RSI-kurvan. För en köpsignal är det bra om RSI stiger.  Säljsignalen i Bollingerband förstärks om RSI sjunker.

Momentum

Momentum använd med fördel för att upptäcka snabba förändringar och är populärt bland daytrader. I Sverige förlorar cirka 99% av alla daytraders pengar. Man kanske hinner in och köpa för en bra kurs, men det är sällan man hinner ur med vinst. det blir helt enkelt för många signaler. Ett sätt att tolka Momentum är att titta efter när Momentum bryter sitt medelvärde men tyvärr blir det ofta för många signaler. Till exempel när kursen är lugn, blir det för många signaler. Ett bättre sätt är att titta på lutningen på Momentum, även kallat derivata. Lutar kurvan starkt upp eller ned, brukar det vara en bra signal att köpa eller sälja.

Ett stigande stigande Momentum förstärker köpsignalen i Bollingerbandet och ett fallande Momentum förstärker säljsignalen när kursen bryter ned ur Bollingerbandet.

Momentum är också bra som en varningssignal, att man blir mer alert på vad som kan komma. Om Momentum sticker iväg, kan det vara bra att blir mer uppmärksam.

Related Articles