Heta listan fredag 12 april

Köp gärna aktier som går upp och har mer att ge. Här kommer en lista på dagens starka aktier som ser ut att kunna ge mer.

Skribenten har inga egna innehav i ovanstående aktier. Syftet med tipsen är att utbilda användare av börsprogrammet Vikingen, samt att marknadsföra Vikingen.

Använd gärna kursbandsmodellen på veckobasis. Oftast tjänar man mer pengar då. Generellt är det ett bra tips att köpa på mrudolph3 månad och sälja när veckotrenden bryts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *