Finansinspektionen granskar Samhällsbyggnadsbolaget i Norden

Dagen innan midsommar meddelade Finansinspektionen att denna myndighet påbörjat en granskning av Samhällsbyggnadsbolaget i Nordens årsredovisning för 2021. Denna publicerades för mer än ett år sedan, den 23 februari 2022.

SBB har under lång tid varit under attack av blankare som sett problem med bolagsstrukturen och finansieringen av bolaget och dess fastigheter.

FI ska undersöka om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) har brutit mot vissa regler i sin koncernredovisning för 2021.

I Sverige är redovisningstillsynen organiserad så att Nämnden för svensk redovisningstillsyn (Nämnden) ansvarar för den löpande övervakningen av årsredovisningar samt halvårsrapporter. FI är ytterst ansvarig och har befogenhet att ingripa mot överträdelser.

Nämnden har överlämnat ett ärende till FI i enlighet med 13 § i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:18) om övervakning av emittenters regelbundna finansiella information.

FI startar nu därför en undersökning för att se om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) har överträtt gällande redovisningsregler och om FI ska ingripa mot företaget.

Närmare bestämt gäller det om bolaget har överträtt bestämmelserna i
artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder och Esma:s riktlinjer om alternativa nyckeltal (ESMA//2015/1415)
när det gäller:

• Värdering av fastigheter– Trygge Barnehager portföljen

• Värdering av fastigheter – Laeringsverkstedet portföljen

• Redovisning av förvärv som tillgångsförvärv – Amasten

• Redovisning av förvärv som tillgångsförvärv – Offentliga Hus

• Upplysning om väsentliga antaganden per klass av fastigheter

• Alternativa nyckeltal

Samtidigt skriver flera andra medier, bland annat Dagens Industri, att SBB påstås erbjuda sina kvarvarande bostadsfastigheter till andra aktörer. Trots alla de problem som SBB har är bolagets marknadsvärde i dag mer 6,5 miljarder kronor, och det har mer än 200 000 aktieägare bara hos Avanza.

Källa: Vikingen.se

Om Vikingen

Med Vikings signaler har du en god chans att hitta vinnarna och sälja i tid. Det finns många värdepapper. Med Vikings autopiloter, kursdata, tabeller och börskurser kan du sortera ut de mest intressanta ETFerna, aktierna, optionerna, warranterna, fonderna osv.

Klicka här för att se vad Vikingen erbjuder: Detaljerad jämförelse - Börsprogram för dem som vill bli ännu rikare (vikingen.se)

Källa: Vikingen.se

Om Vikingen

Med Vikings signaler har du en god chans att hitta vinnarna och sälja i tid. Det finns många värdepapper. Med Vikings autopiloter, kursdata, tabeller och börskurser kan du sortera ut de mest intressanta ETFerna, aktierna, optionerna, warranterna, fonderna osv.

Klicka här för att se vad Vikingen erbjuder: Detaljerad jämförelse – Börsprogram för dem som vill bli ännu rikare (vikingen.se)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *