Finansinspektionen undersøger Samhällsbyggnadsbolaget i de nordiske lande

Dagen innan midsommar meddelade Finansinspektionen att denna myndighet påbörjat en granskning av Samhällsbyggnadsbolaget i Nordens årsredovisning för 2021. Denna publicerades för mer än ett år sedan, den 23 februari 2022.

Dagen før midsommer meddelte det svenske finanstilsyn (Finansinspektionen), at det havde påbegyndt en gennemgang af Samhällsbyggnadsbolaget i Nordens årsrapport for 2021. Dette blev offentliggjort for mere end et år siden, den 23. februar 2022.

SBB har længe været under angreb fra short-sælgere, som har identificeret problemer med virksomhedsstrukturen og finansieringen af virksomheden og dens ejendomme.

FI vil undersøge, om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) har overtrådt visse regler i sit koncernregnskab for 2021.

I Sverige er regnskabstilsynet organiseret således, at den svenske regnskabsstyrelse (styrelsen) er ansvarlig for den løbende kontrol af års- og halvårsrapporter. FI er i sidste ende ansvarlig og har beføjelse til at gribe ind over for overtrædelser.

Bestyrelsen har indsendt en sag til FI i henhold til § 13 i Finansinspektionens forskrifter (FFFS 2018:18) om tilsyn med udstederes regelmæssige finansielle oplysninger.

FI indleder nu en undersøgelse for at se, om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) har overtrådt gældende regnskabsregler, og om FI skal gribe ind over for selskabet.

Mere specifikt, hvis virksomheden har overtrådt bestemmelserne i
Artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder og ESMA’s retningslinjer for alternative resultatmål (ESMA//2015/1415).
når det betyder noget:

– Værdiansættelse af fast ejendom – Safe Barnehager portefølje

– Værdiansættelse af ejendomme – Laeringsverkstedets portefølje

– Regnskabsmæssig behandling af opkøb som køb af aktiver – Amasten

– Indregning af opkøb som erhvervelse af aktiver – Offentliga Hus

– Oplysning om væsentlige forudsætninger pr. ejendomskategori

– Alternative præstationsmålinger

Samtidig rapporterer flere andre medier, herunder Dagens Industri, at SBB angiveligt tilbyder sine resterende boligejendomme til andre aktører. På trods af alle SBB’s problemer er virksomhedens markedsværdi i dag mere end 6,5 milliarder svenske kroner, og den har mere end 200.000 aktionærer alene i Avanza.
Avanza
.

Kilde: Vikingen.se Om Vikingen Med Vikings signaler har du en god chance for at finde vinderne og sælge i tide. Der findes mange værdipapirer. Med Vikings autopiloter, kursdata, tabeller og børskurser kan du sortere de mest interessante ETF'er, aktier, optioner, warrants, fonde m.m. Klik her for at se, hvad Viking tilbyder: Detaljeret sammenligning - Børsprogram for dig, der vil blive endnu rigere (vikingen.se)

Kilde: Vikingen.se

Om vikingen

Med Viking’s signaler har du en god chance for at finde vinderne og sælge i tide. Der findes mange værdipapirer. Med Vikings autopiloter, prisdata, tabeller og aktiekurser kan du sortere de mest interessante ETF’er, aktier, optioner, warrants, fonde osv. fra.

Klik her for at se, hvad Vikingen tilbyder: Detaljeret sammenligning – Børsprogram for dig, der vil blive endnu rigere (vikingen.se)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *