Det svenske finanstilsynet undersøker Samhällsbyggnadbolaget i Norden

Dagen innan midsommar meddelade Finansinspektionen att denna myndighet påbörjat en granskning av Samhällsbyggnadsbolaget i Nordens årsredovisning för 2021. Denna publicerades för mer än ett år sedan, den 23 februari 2022.

Dagen før midtsommer meldte Finanstilsynet at denne myndigheten hadde startet en granskning av Samhällsbyggnadsbolaget i Nordens årsrapport for 2021. Dette ble publisert for mer enn ett år siden, 23. februar 2022.

SBB har i lengre tid vært under angrep av svindlere som så problemer med selskapsstrukturen og finansieringen av selskapet og dets eiendommer.

FI må undersøke om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) har brutt visse regler i sitt konsernregnskap for 2021.

I Sverige er regnskapstilsynet organisert slik at Styret for Svensk Bokføringstilsyn (Styrelsen) har ansvaret for den løpende oppfølgingen av årsrapporter og halvårsrapporter. FI er ytterst ansvarlig og har myndighet til å gripe inn mot krenkelser.

Styret har fremmet sak til FI etter § 13 i Finanstilsynets forskrift (FFFS 2018:18) om overvåking av utstederes vanlige økonomiske opplysninger.

FI starter nå derfor en gransking for å se om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) har brutt gjeldende regnskapsregler og om FI bør gripe inn mot selskapet.

Mer presist gjelder det dersom selskapet har brutt bestemmelsene i
Artikkel 4 i Europaparlamentets og rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og ESMAs retningslinjer for alternative nøkkeltall (ESMA//2015/1415)
angående:

• Verdivurdering av eiendommer – Trygge Barnehager portefølje

• Verdivurdering av eiendommer – Laeringsverkstedets portefølje

• Regnskapsføring av oppkjøp som aktivakjøp – Amasten

• Regnskapsføring av oppkjøp som aktivakjøp – Offentliga Hus

• Opplysninger om vesentlige forutsetninger per eiendomsklasse

• Alternative nøkkeltall

Samtidig skriver flere andre medier, deriblant Dagens Industri, at SBB skal tilby sine gjenværende boligeiendommer til andre aktører. Til tross for alle problemene som SBB har, er selskapets markedsverdi i dag mer enn SEK 6,5 milliarder, og det har mer enn 200 000 aksjonærer i Avanza alene.

Kilde: Vikingen.se Om Vikingen Med Vikings signaler har du gode muligheter til å finne vinnerne og selge i tide. Det er mange verdipapirer. Med Vikings autopiloter, prisdata, tabeller og aksjekurser kan du sortere ut de mest interessante ETFene, aksjene, opsjonene, warrantene, fondene m.m. Klikk her for å se hva Vikingen tilbyr: Detaljert sammenligning - Børsprogram for de som ønsker å bli enda rikere (vikingen.se)

Kilde: Vikingen.se

Om vikingen

Med Vikings signaler har du god sjanse til å finne vinnerne og selge i tide. Det er mange verdipapirer. Med Vikings autopiloter, prisdata, tabeller og aksjekurser kan du sortere ut de mest interessante ETFene, aksjene, opsjonene, warrantene, fondene m.m.

Klikk her for å se hva Vikingen tilbyr: Detaljert sammenligning – Børsprogram for de som ønsker å bli enda rikere (vikingen.se)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *