En förändring i riktning för sojabönolja?

Futures cost of carry för sojabönolja stimulerar efterfrågan samtidigt som förädlingen av sojabönor i USA är på sin näst högsta nivå någonsin. Det är värt att notera att detta kanske inte ändå räcker för att möta efterfrågan från livsmedels- och förnybar biomassaindustri.

Futures cost of carry för sojabönolja stimulerar efterfrågan samtidigt som förädlingen av sojabönor i USA är på sin näst högsta nivå någonsin. Det är värt att notera att detta kanske inte ändå räcker för att möta efterfrågan från livsmedels- och förnybar biomassaindustri.

Terminsmarknaden för sojabönolja, som ofta används för att säkra olika globala risker för vegetabilisk olja, inklusive andra oljor utöver soja, har skickat en tidig signal om “jag har nått botten” och “jag kan börja trenda högre”-signal också.

Låt oss först ta en titt på Chicago Mercantile Exchanges kompletta terminskurva, alltid det första stället som de flesta av fundamentalistiska, diskretionära handlare tar sig till för att få en förståelse för marknadens struktur som bör återspegla utbud och efterfrågan.

Måndagens marknadsstängning, strukturen för sojabönoljas terminskontrakt visar en carry cost på den allra främre änden av kurvan (maj sojabönolja på $ 0,5457 och juli sojaböna på $ 0,5470 per pund) som ger ett visst incitament, inte mycket, men några , för att köpa olja idag 0,0013 $ billigare än i framtiden, det vill säga 0,5470 $ – 0,5457 $ = 0,0013 $. Denna cost of carry stimulerar inköp för dagens efterfrågan såväl som morgondagens, dvs köp den idag och bär den för att den är billigare idag än imorgon, alltså en “carry”-marknad.

Och att “bära” är vettigt eftersom fysiska handlare har funnit det mer fördelaktigt att sälja sojaolja via terminsmarknaden istället för direkt till konsumenter på den fysiska marknaden, aldrig ett gott tecken på efterfrågan och nästan alltid ett tecken på att det fysiska utbudet överstiger efterfrågan.

Sojabönoljekvitton i CME:s “leverbara varor under registrering” visar att 613 sitter i leveransfönstret och väntar på en köpare, ofta kallad “sponsor” på handlarspråk. Köparen eller sponsorn kommer inte att köpa dessa sojabönskvittoolja förrän priset på fysisk sojaolja överstiger terminspriserna med ett visst värde (detta börjar inkludera vissa frakt- och utförandeberäkningar som inte är nödvändiga för illustrativa ändamål idag). 613 kvitton, som vart och ett representerar en 60 000 pund tung tankbil fylld med sojaolja sitter i “leveransfönstret” med majoriteten på en Cargill Inc.-anläggning i Creve Coeur, IL (markerad i gult).

Att marknaden förblir i en transport är vettigt med tanke på att dessa kvitton sitter i leveransfönstret eftersom innehavaren av dessa kvitton ådrar sig lagringskostnader och måste få betalt för att bära sojabönoljan (i detta fall en bråkdel av de totala kostnaderna givet den begränsade transporten men åtminstone finns det något bidrag för att kompensera lagringskostnaderna).

Fortfarande med mig?

Nu kommer poängen

För att innehavarna av dessa sojabönoljekvitton ska kunna hålla kvar måste de ha ett ekonomiskt skäl, främst att priset på sojabönolja kommer att vara högre i framtiden och därför är det vettigt att hålla fast vid kvittona idag eftersom innehavaren äger den billigaste sojabönan olja tillgänglig.

Och detta är frågan.

Priset på sojabönolja är billigare i framtiden inte dyrare.

Den fullständiga terminskurvan ovan beskriver priserna och diagrammet nedan hjälper till att illustrera konceptet. Diagrammet visar spridningsförhållandet mellan terminskontraktet för sojabönolja i juli och terminskontraktet i december och diagrammet visar att priset i juli är 0,0153 cent per pund högre än priset i december. Terminskontrakt på sojabönolja i juli prissatt till 0,5470 USD – december till 0,5317 USD per pund. Marknaden är inverterad (i backwardation för handlare av förnybar diesel) med närliggande priser högre än uppskjutna priser.

 

Vad är budskapet om det omvända, inte den här, utan vilken marknad som helst som har en invers för konsumenten: skjut upp konsumtionen till senare eftersom priset är billigare i framtiden och utbudet på kort sikt är snävt så priserna måste nödvändigtvis återspegla tätheten med högre priser på kort sikt.

Det omvända sänder en signal till sojabönbearbetningsproducenten också: lagra inte ett enda pund sojabönolja; sälj varje producerat pund mot det högre priset i juli istället för det lägre priset i december.

Som diagrammet ovan visar har den inversen försvagats dramatiskt under de senaste månaderna från en nära $0,03 invers till dess nuvarande 0,0153 dollar per pound, men priskurvan är fortfarande inverterad. Närliggande fysiska förnödenheter och kvitton som sitter i leveransfönstret har inte kunnat bryta den inverterade kurvan till en bärstruktur.

Sammanfattningsvis är marknadens imperativ följande:

Konsument: fördröj konsumtionen till senare, försörjningen är knapp

Producent: sälj allt idag eller ställs inför ekonomiska påföljder (lägre priser) i framtiden

Fortfarande med mig?

Igår kom rapporten från National Oilseeds Processing Association (NOPA). Det är NOPA:s (främst den amerikanska sojabearbetningsindustrins företagsförening) rapport som beskriver medlemmarnas driftskostnader.

Gårdagens release tryckte en extremt hög körhastighet för mars månad 2023.

Den näst högsta krosshastigheten någonsin innebär att den amerikanska sojabönsindustrin pressar på sin högsta nivå av produktionskapacitet inklusive nybyggd kapacitet. Om det inte är tillräcklig krosskapacitet för att producera tillräckligt med sojaolja för att möta kraven från den inhemska livsmedels- och förnybar biomassaindustrin så har marknaden ett utbudsproblem och marknaden har denna funktion: begränsa efterfrågan. Och inskränkning sker med högre inverser och högre priser.

Marknadens “utbudet är tight” svar på NOPA-rapporten i går, högre sojaoljapriser och starkare inverser, signalerade en potentiell botten för priserna.

Låt oss se vad som händer härnäst. En bekräftelse på att marknaden går in i en ny efterfrågan som överstiger utbudsfasen (på grund av expansion av förnybar dieselkapacitet och en ökning av kapacitetsutnyttjandet av raffinaderier som hittills inte har motsvarat marknadens förväntningar) skulle innefatta följande:

• Stärkande fysisk sojabönolja

• Förstärkning av terminskontrakt för sojabönolja

• Konsumenter börjar köpa sojabönolja via CME:s leveransmekanism på grund av trånga fysiska leveranser

• Hela prisstrukturen för alla vegetabiliska oljor blir högre (se palmoljepriserna blir högre markerade i gult nedan)

Så här tog USDA en ögonblicksbild av globala värden för en vecka sedan.

Slutligen, ta en titt på CME:s palmoljekurva med hela terminskurvan för sojabönolja. Tips: carryn är borta.

Om Vikingen

Med Vikings signaler har du en god chans att hitta vinnarna och sälja i tid. Det finns många värdepapper. Med Vikings autopiloter, kursdata, tabeller och börskurser kan du sortera ut de mest intressanta ETFerna, aktierna, optionerna, warranterna, fonderna osv.

Klicka här för att se vad Vikingen erbjuder: Detaljerad jämförelse – Börsprogram för dem som vill bli ännu rikare (vikingen.se)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *