Skall DAX-indexet testa sin all-time-high?

Det tyska DAX-indexet som i dag stängde på 16 163,36, efter att ha stigit med 1,33 procent, närmar sig nu sitt all-time-high. Den högsta nivån som detta för hela Europa, viktiga börsindex har handlats till är 16 299.

Det tyska DAX-indexet som i dag stängde på 16 163,36, efter att ha stigit med 1,33 procent, närmar sig nu sitt all-time-high. Den högsta nivån som detta för hela Europa, viktiga börsindex har handlats till är 16 299.

Denna nivå är även 100 procent från Corona-botten i mars 2020.

Deutscher Aktienindex

Deutscher Aktienindex (DAX), tyskt aktieindex, säte i Frankfurt am Main. Indexet beräknas som det kapitaliserade genomsnittet av aktiekurserna för de 40 största aktiebolagen i Tyskland. DAX motsvarar Storbritanniens FTSE 100 och Amerika’s Dow Jones index.

DAX skapades den 1 juli 1988, med ett initialt värde på 1 000 poäng. Indexet beräknas av Deutsche Börse AG.

Den 24 november 2020 tillkännagav Deutsche Börse att indexet skulle utökas med ytterligare tio komponenter för att mer fullständigt återspegla den tyska ekonomins nuvarande struktur. Expansionen skedde under tredje kvartalet 2021. DAX30 blev därmed DAX40.

Indexberäkning

Sedan januari 2016 har indexet beräknats varje handelsdag från 09:00 centraleuropeisk tid. Vid beräkning av DAX används aktiekurser på XETRA:s elektroniska börs. För en beräkning baserad på Etienne Laspeyres formel viktas aktiekurserna för utvalda börsnoterade företag efter deras börsvärde.

Endast aktier i fritt flytande beaktas. Om ett företags kapital är uppdelat i flera typer av aktier, till exempel stamaktier och preferensaktier, används den aktietyp med högre likviditet.

DAX-Index

Källa: Vikingen.se

Om Vikingen

Med Vikings signaler har du en god chans att hitta vinnarna och sälja i tid. Det finns många värdepapper. Med Vikings autopiloter, kursdata, tabeller och börskurser kan du sortera ut de mest intressanta ETFerna, aktierna, optionerna, warranterna, fonderna osv.

Klicka här för att se vad Vikingen erbjuder: Detaljerad jämförelse – Börsprogram för dem som vill bli ännu rikare (vikingen.se)