Det tyska DAX-indexet som i dag stängde på 16 163,36, efter att ha stigit med 1,33 procent, närmar sig nu sitt all-time-high. Den högsta nivån som detta för hela Europa, viktiga börsindex har handlats till är 16 299.

Den tyske DAX-indeksen , som stengte i dag på 16.163,36, etter å ha steget 1,33 prosent, nærmer seg nå sin all-time high. Det høyeste nivået som dette for hele Europa, store aksjemarkedsindekser har handlet til, er 16.299.

Dette nivået er også 100 prosent fra Corona-bunnen i mars 2020.

Deutscher Aktienindeks

Deutscher Aktienindex (DAX), tysk aksjeindeks, sete i Frankfurt am Main. Indeksen er beregnet som kapitalisert gjennomsnitt av aksjekursene til de 40 største aksjeselskapene i Tyskland. DAX tilsvarer Storbritannias FTSE 100 og USAs Dow Jones-indeks .

DAX ble opprettet 1. juli 1988, med en startverdi på 1000 poeng. Indeksen er beregnet av Deutsche Börse AG.

Den 24. november 2020 kunngjorde Deutsche Börse at indeksen ville bli utvidet med ti ekstra komponenter for å gjenspeile den nåværende strukturen i den tyske økonomien mer fullstendig. Utvidelsen fant sted i tredje kvartal 2021. DAX30 ble dermed DAX40.

Indeksberegning

Siden januar 2016 har indeksen blitt beregnet hver handelsdag fra 09:00 CET. Ved beregning av DAX benyttes aksjekurser på XETRAs elektroniske børs. For en beregning basert på Etienne Laspeyres formel, vektes aksjekursene til utvalgte børsnoterte selskaper i henhold til deres markedsverdi.

Kun frie flytende aksjer vurderes. Dersom et selskaps kapital er delt inn i flere typer aksjer, for eksempel stamaksjer og preferanseaksjer, benyttes aksjetypen med høyere likviditet.

DAX-indeksen

Kilde: Vikingen.se

Om vikingen

Med Vikings signaler har du god sjanse til å finne vinnerne og selge i tide. Det er mange verdipapirer. Med Vikings autopiloter, prisdata, tabeller og aksjekurser kan du sortere ut de mest interessante ETFene, aksjene, opsjonene, warrantene, fondene m.m.

Klikk her for å se hva Vikingen tilbyr: Detaljert sammenligning – Børsprogram for de som ønsker å bli enda rikere (vikingen.se)