Vad är börsen och hur fungerar den?

Börsmarknaden är en viktig del av en aktiemarknad. Det underlättar transaktionen mellan handlare av finansiella instrument och mellan köpare och säljare. Det är också en viktig del av den kapitalanskaffningsprocess som många företag behöver ha tillgång till för att kunna växa framgångsrikt.

Börsmarknaden är en viktig del av en aktiemarknad. Det underlättar transaktionen mellan handlare av finansiella instrument och mellan köpare och säljare. Det är också en viktig del av den kapitalanskaffningsprocess som många företag behöver ha tillgång till för att kunna växa framgångsrikt.

En börs, värdepappersbörs eller börs är en börs där aktiemäklare och handlare kan köpa och sälja värdepapper, såsom aktier, obligationer och andra finansiella instrument. Börser kan också tillhandahålla faciliteter för emission och inlösen av sådana värdepapper och instrument och kapitalhändelser inklusive betalning av räntor och utdelningar på investeringsprodukter och obligationer. Börser fungerar ofta som “kontinuerliga auktions”-marknader med köpare och säljare som fullföljer transaktioner via så kallade open outcry på en central plats som golvet på börsen eller genom att använda en elektronisk handelsplattform.

För att kunna handla med ett värdepapper på en viss börs måste värdepapperet vara noterat där. Vanligtvis finns det en central plats för journalföring, men handeln är allt mindre kopplad till en fysisk plats eftersom moderna marknader använder elektroniska kommunikationsnät, vilket ger dem fördelar med ökad hastighet och minskade transaktionskostnader. Handel på en börs är begränsad till mäklare som är medlemmar i börsen. Under de senaste åren har olika andra handelsplatser såsom elektroniska kommunikationsnätverk, alternativa handelssystem och “dark pools” tagit mycket av handelsverksamheten bort från traditionella börser.

IPOs, så kallade börsintroduktioner av aktier och obligationer till investerare görs på den primära marknaden och efterföljande handel sker på den sekundära marknaden. En börs är ofta den viktigaste komponenten på en aktiemarknad. Utbud och efterfrågan på aktiemarknaderna drivs av olika faktorer som, som på alla fria marknader, påverkar aktiekursen.

Det finns vanligtvis ingen skyldighet för aktier att emitteras genom själva börsen, och aktier får inte heller handlas i efterhand på en börs. Sådan handel kan ske utanför börsen eller över disk. Det är det vanliga sättet att handla med derivat och obligationer. Börserna är i allt högre grad en del av en global värdepappersmarknad. Börser fyller också en ekonomisk funktion genom att tillhandahålla likviditet till aktieägarna genom att tillhandahålla ett effektivt sätt att avyttra aktier.

Aktiemarknadens historia sträcker sig hundratals år tillbaka till Europa på 1200-talet, men den amerikanska aktiemarknaden blev inte en etablerad del av det ekonomiska livet förrän långt senare, under 1700-talet. Idag används utvecklingen på olika aktiemarknader i USA och runt om i världen dagligen för att mäta hälsan i olika delar av ekonomin. Men aktiemarknadens historia är en lång, slingrande väg, med många vändningar.

Idén om en aktiemarknad

En börs eller aktiemarknad är en fysisk eller digital plats där investerare kan köpa och sälja aktier, eller aktier, i bland annat börsnoterade företag. Priset på varje aktie styrs av utbud och efterfrågan, såväl som investerares sentiment och inhemska och globala ekonomiska trender.

När fler människor vill köpa aktier ökar efterfrågan och desto högre blir priset. När det är mindre efterfrågan sjunker kursen på en aktie. Aktiemarknader finns nu i de flesta länder, men den första aktiebörsen dök upp i Amsterdam på 1600-talet. Amsterdam ser just nu ett enormt lyft efter Brexit. Faktum är att den holländska börsen nu är större än London Stock Exchange.

Aktiemarknadens tidslinje

Här är en tidslinje över några av de större händelserna i aktiemarknadens historia:

Sent 1400-tal: Antwerpen, eller dagens Belgien, blir centrum för internationell handel. Handlare köper varor i förväntan att priserna kommer att stiga för att ge dem en vinst. Viss obligationshandel förekommer också.

1611: Den första moderna aktiehandeln skapades i Amsterdam. Nederländska Ostindiska kompaniet är det första börsnoterade företaget och var under många år det enda företaget där det skedde handel med aktierna på börsen.

Sent 1700-tal: En liten grupp köpmän ingick vad som kallades för Buttonwood Tree Agreement. Männen träffas dagligen för att köpa och sälja aktier och obligationer, en praxis som så småningom kommer att bilda New York Stock Exchange. Buttonwood är en hänvisning till det finkorniga träet från den amerikanska platanen, ibland också benämnt sycamore, som ofta användes för att tillverka träknappar, därav namnet Buttonwood.

1790: Philadelphia-börsen bildas, vilket hjälper till att stimulera utvecklingen av finansiella sektorer i USA och landets expansion västerut.

1896: Dow Jones Industrial Average skapas. Det hade till en början 12 komponenter som huvudsakligen var industriföretag.

1923: Den tidiga versionen av S&P 500 skapades av Henry Barnum Poors företag, Poor’s Publishing. Det börjar med att spåra 90 aktier 1926.

1929: Den amerikanska aktiemarknaden kraschar efter det decennielånga “Roaring 20s”, när spekulanter gjorde hävstångssatsningar på aktiemarknaden, vilket blåste upp priserna.

1941: Standard & Poor’s grundas när Poor’s Publishing går samman med Standard Statistics.

1971: Handeln börjar på en annan amerikansk börs, National Association of Securities Dealers Automated Quotations, även känd som NASDAQ.

1987: Företagsköp och portföljförsäkringar hjälpte priserna på marknaden att stiga fram till den 19 oktober, det som blev känt som “Black Monday”.

2008: Börsen kraschar efter högkonjunkturen på bostadsmarknaden, tillsammans med spridningen av pantsäkrade värdepapper i finanssektorn.

Var skapades aktier först?

Begreppet handel med varor går tillbaka till de tidigaste civilisationerna. Tidiga företag skulle kombinera sina medel för att ta fartyg över havet till andra länder. Dessa transaktioner genomfördes antingen av handelsgrupper eller individer i tusentals år.

Under hela medeltiden samlades köpmän, ofta mitt i en stad för att handla och byta varor från länder över hela världen. Eftersom dessa köpmän var från olika länder var det nödvändigt att etablera en penningväxling, så att dessa handelstransaktioner var rättvisa.

Som nämnts blev Antwerpen, eller Belgien idag, centrum för internationell handel i slutet av 1400-talet. Man tror att vissa handlare började köpa varor till ett specifikt pris i förutsättning att priset skulle stiga så att de kunde tjäna pengar.

För människor som behövde låna pengar skulle rika köpmän komma låna ut pengar till höga räntor. Dessa köpmän skulle sedan sälja obligationerna med stöd av dessa lån och betala ränta till de andra som köpte dem.

Den första aktiemarknaden

Den första moderna aktiemarknaden skapades i Amsterdam när Holländska Ostindiska kompaniet var det första börsnoterade företaget. För att skaffa kapital beslutade företaget att ge ut aktier och betala utdelningar på aktierna till sina investerare. År 1611 skapades Amsterdambörsen. Under många år var den enda handelsaktiviteten på börsen handel med aktier i det holländska ostindiska kompaniet.

Vid denna tidpunkt började andra länder skapa liknande företag, och att köpa aktier var populärt för investerare. Spänningen förblindade de flesta investerare och de köpte sig in i alla företag som började vara tillgängliga utan att undersöka företaget. Detta resulterade i finansiell instabilitet och så småningom 1720 blev investerarna rädda och försökte sälja alla sina aktier i all hast. Ingen köpte dock så marknaden kraschade.

En annan finansiell skandal följde strax efter i England, cirka 1720. I centrum för den var South Sea Company, som bildades 1711 för att bedriva engelsk handel med Sydamerika, och Mississippi Company, fokuserat på handel med Frankrikes koloni Louisiana och hyllats av transplanterade skotska finansmannen John Law, som i praktiken agerade Frankrikes centralbank. Investerare köpte upp aktier i båda företagen, och allt annat som fanns tillgängligt. År 1720, på höjden av manin, fanns det till och med ett erbjudande om “ett företag för att utföra ett åtagande av stor fördel, men ingen att veta vad det är”.

I slutet av samma år hade aktiekurserna börjat kollapsa, då det stod klart att förväntningarna om överhängande välstånd från Amerika var överdrivna. I London antog parlamentet Bubble Act, som slog fast att endast kungligt chartrade företag fick ge ut offentliga aktier.

Men även om idén om en marknadskrasch berörde investerare, blev de vana vid tanken på att handla aktier.

Ekonomen Ulrike Malmendier från University of California i Berkeley hävdar att det fanns en aktiemarknad så långt tillbaka som i antikens Rom, som härstammar från etruskiska “argentari”. I den romerska republiken, som existerade i århundraden innan imperiet grundades, fanns det societates publicanorum, organisationer av entreprenörer eller arrendatorer som utförde tempelbyggen och andra tjänster för regeringen.

En sådan tjänst var utfodring av gäss på Capitoline Hill som en belöning till fåglarna efter att deras tutande varnade för en gallisk invasion 390 f.Kr. Deltagare i sådana organisationer hade andelar, ett koncept som nämnts flera gånger av statsmannen och talaren Cicero. I ett tal nämner Cicero “aktier som hade ett mycket högt pris på den tiden”. Sådana bevis, enligt Malmendiers uppfattning, tyder på att instrumenten var utbytbara, med fluktuerande värderingar baserade på en organisations framgång. Sällskapen sjönk i dunkel under kejsarnas tid, eftersom de flesta av deras tjänster övertogs av direkta agenter för staten.

Den första amerikanska börsen

Även om den första aktiemarknaden började i Amsterdam 1611, var det först i slutet av 1700-talet som den första börsen startade USA. Det var då som en liten grupp köpmän gjoringick det som de döpte till Buttonwood Tree Agreement. Denna grupp män träffades dagligen för att köpa och sälja aktier och obligationer, vilket blev ursprunget till vad vi idag känner som New York Stock Exchange (NYSE).

Även om Buttonwood-handlare anses vara grundarna av den största börsen i Amerika, var Philadelphia Stock Exchange USAs första börs. Philadelphia-börsen grundades 1790 och hade en djupgående inverkan på stadens plats i den globala ekonomin, inklusive hjälpte till att stimulera utvecklingen av USA:s finansiella sektorer och dess expansion västerut.

1971 började handeln på en annan börs i Amerika, National Association of Securities Dealers Automated Quotations eller annars känd som NASDAQ. 1992 gick det samman med den internationella börsen med säte i London. Denna koppling blev den första interkontinentala värdepappersmarknaden.

Till skillnad från NYSE, en fysisk börs, tillät NASDAQ investerare att köpa och sälja aktier på ett nätverk av datorer, i motsats till personlig handel. Förutom NYSE och NASDAQ kunde investerare köpa och sälja aktier på den amerikanska börsen eller andra regionala börser som de i Boston, Philadelphia och San Francisco.

Hur skapades den amerikanska aktiemarknaden?

New York Stock Exchange tog århundraden att bli vad den är idag. År 1817 besökte Buttonwood-handlare Philadelphia Merchants Exchange för att efterlikna deras börshandelsmodell och skapade New York Stock and Exchange Board.

Medlemmarna hade en klädkod och var tvungna att få en plats på börsen. De var också tvungna att betala en avgift, som ökade från 25 till 100 dollar 1837.

Efter att den stora branden 1835 utplånade 700 byggnader på nedre Manhattan, led Wall Street en betydande egendomsförlust. Lyckligtvis öppnade Samuel Morse ett telegrafdemonstrationskontor, som gjorde det möjligt för mäklare att kommunicera på distans.

1903 öppnades dörrarna till NYSE med hundratals aktiecertifikat som hölls under jord i valv.

Börsen steg och nådde en topp på 50 % 1928 trots indikationer på en ekonomisk nedgång. 1929 sjönk marknaden med 11 % i en händelse som kallas Black Thursday. Nedgången på marknaden fick investerare att få panik, och det tog börsen hela 1930-talet att återhämta sig från kraschen. Denna period är känd som den stora depressionen. Sedan dess har marknaden upplevt flera andra krascher, till exempel subprime-bolånskraschen 2008.

Olika börser i världen

NYSE är den största börsen i världen. Ändå finns det nu börser i större städer över hela världen som handlar med inhemska och internationella aktier.

Dessa inkluderar London- och Tokyobörserna. Några av den andra världens största börser finns i Kina, Indien, Kanada, Tyskland, Frankrike och Sydkorea. I Sverige har vi två börser, Nasdaq Stockholm, i dagligt tal kallat Stockholmsbörsen, och NGM. Spotlight är inte en börs, utan en Multilateral trading facility (MTF), vilket även NGM Nordic SME är.

Historien bakom aktiemarknadsindex

När du läser om aktiemarknaden möter du namn som OMXS30, Dow Jones Industrial Average och S&P 500 Index. Dessa är två av aktiemarknadens mest kända riktmärken, eller barometrar som försöker fånga resultatet för hela marknaden och till och med hela ekonomin.

Dow grundades 1896 av Charles Dow och Edward Jones och är ett prisvägt genomsnitt. Det betyder att aktier med högre pris-per-aktie-nivåer påverkar indexet mer än de med lägre priser. Dow består av 30 stora, USA-baserade aktier. Det designades som en proxy för den totala ekonomin.

Dows 12 initiala komponenter var huvudsakligen industriföretag, såsom producenter av gas, socker, tobak, olja, såväl som järnvägsoperatörer. Det har sedan dess genomgått många förändringar och omfattar nu teknik-, hälso-, finans- och konsumentföretag. General Electric var en av de ursprungliga Dow-medlemmarna. Samtidigt lades Procter & Gamble till 1932 och är kvar i riktmärket idag.

Samtidigt skapades S&P 500-indexet 1923 av Henry Barnum Poors företag, Poor’s Publishing. Det började med att spåra 90 aktier 1926. Standard & Poor’s grundades 1941, när företaget slogs samman med Standard Statistics.

Idag är S&P 500 ett börsvärdevägt index, vilket innebär att företag vars marknadsvärde är större har ett större inflytande. Marknadsvärde eller börsvärde beräknas genom att multiplicera priset per aktie med antalet utestående aktier. Mer än Dow eller andra mätare som Russell 2000 Index, har S&P 500 blivit synonymt med aktiemarknaden bland investerare.

Vilka funktioner har en aktiemarknad?

Aktiemarknaden säkerställer pristransparens, likviditet, prisupptäckt och rättvisa affärer i handelsaktiviteter.

Aktiemarknaden garanterar att alla intresserade marknadsaktörer har tillgång till data för alla köp- och säljorder, vilket bidrar till rättvis och transparent prissättning av värdepapper. Marknaden säkerställer också effektiv matchning av lämpliga köp- och säljorder.

Aktiemarknaderna måste stödja prisupptäckt där priset på alla aktier bestäms kollektivt av alla dess köpare och säljare. De som är kvalificerade och villiga att handla bör få omedelbar tillgång till att lägga order och marknaden säkerställer att orderna utförs till ett rimligt pris.

Börser har flera roller i ekonomin

Detta kan innefatta följande:

Tillhandahålla kapital till företag: Förutom den lånekapacitet som banksystemet ger en individ eller ett företag, i form av kredit eller lån, ger en börs företag möjlighet att skaffa kapital för expansion genom att emittera aktier till investerarna.

Kapitalintensiva företag, särskilt högteknologiska företag, behöver vanligtvis anskaffa stora volymer kapital i sina tidiga skeden. Av denna anledning har den offentliga marknaden som tillhandahålls av börserna varit en av de viktigaste finansieringskällorna för många kapitalintensiva startups.

Under 1990-talet och början av 2000-talet upplevde högteknologiska börsbolag en boom och byst på världens största börser. Sedan dess har det varit mycket mer krävande för den högteknologiska entreprenören att ta sitt företag offentligt, såvida inte antingen företaget redan genererar försäljning och resultat, eller så har företaget visat trovärdighet och potential från framgångsrika resultat: kliniska prövningar, marknad forskning, patentregistreringar etc.

Detta skiljer sig helt från situationen under 1990-talet till början av 2000-talet, då ett antal företag (särskilt internetboom och bioteknikföretag) börsnoterades på de mest framstående börserna runt om i världen totalt sett. frånvaro av försäljning, intäkter eller någon typ av väldokumenterat lovande resultat. Även om det inte är lika vanligt, händer det fortfarande att mycket spekulativa och ekonomiskt oförutsägbara högteknologiska startups noteras för första gången på en stor börs.

Mobilisera besparingar till investeringar: När människor drar ut sina besparingar från banken och investerar i aktier, leder det vanligtvis till en rationell allokering av resurser eftersom medel, som kunde ha förbrukats, eller satts in hos banker, mobiliseras och omdirigeras för att hjälpa företags styrelser att finansiera sina organisationer. Detta kan främja affärsverksamhet med fördelar för flera ekonomiska sektorer som jordbruk, handel och industri, vilket resulterar i starkare ekonomisk tillväxt och högre produktivitetsnivåer för företag.

Underlätta förvärv: Företag ser förvärv som en möjlighet att utöka produktlinjer, utöka distributionskanaler, säkra sig mot volatilitet, öka sina marknadsandelar eller förvärva andra nödvändiga affärstillgångar. Ett uppköpserbjudande eller fusioner och förvärv genom aktiemarknaden är ett av de enklaste och vanligaste sätten för ett företag att växa genom förvärv eller fusion.

Vinstdelning: Både tillfälliga och professionella aktieinvesterare, stora som institutionella investerare eller så små som en vanlig medelklassfamilj, får, genom utdelningar och aktiekurshöjningar som kan resultera i kapitalvinster, del i rikedomen hos lönsamma företag. Olönsamma och oroliga företag kan leda till kapitalförluster för aktieägarna.

Skapa investeringsmöjligheter för små investerare: Till skillnad från andra företag som kräver enorma kapitalutgifter, är investeringar i aktier öppen för både stora och små aktieinvesterare, eftersom minsta investeringsbelopp är minimala. Därför ger börsen möjlighet för små investerare att äga aktier i samma bolag som stora investerare.

Kapitalanskaffning för utvecklingsprojekt: Regeringar på olika nivåer kan besluta att låna pengar för att finansiera infrastrukturprojekt som avlopps- och vattenreningsverk eller bostadsområden genom att sälja en annan kategori av värdepapper som kallas obligationer. Dessa obligationer kan tas upp via börsen, varvid allmänheten köper dem och lånar ut pengar till staten.

Emissionen av sådana obligationer kan på kort sikt undvika direkt beskattning av medborgare för att finansiera utveckling – men genom att säkra sådana obligationer med regeringens fulla tro och kredit istället för med säkerheter, måste regeringen så småningom beskatta medborgare eller på annat sätt skaffa ytterligare medel för att göra eventuella regelbundna kupongbetalningar och återbetala kapitalbeloppet när obligationerna förfaller.

Barometer för ekonomin: På börsen stiger och sjunker aktiekurserna till stor del beroende på ekonomiska krafter. Aktiekurserna tenderar att stiga eller förbli stabila när företag och ekonomin i allmänhet visar tecken på stabilitet och tillväxt. En lågkonjunktur, depression eller finanskris kan så småningom leda till en börskrasch. Därför kan aktiekursernas och i allmänhet aktieindexens rörelser vara en indikator på den allmänna trenden i ekonomin.

Hur skiljer sig en aktiebörs från aktiemarknaden?

Börsen är en fysisk infrastruktur – även om den är tillgänglig digitalt – som gör det möjligt för köpare och säljare av aktier att mötas på en gemensam plats där deras transaktioner kan regleras.

Aktiemarknaden är å andra sidan en allomfattande term som syftar på den icke-fysiska plats där börsbolags finansiella transaktioner äger rum. De transaktioner som utförs på aktiemarknaden genomförs via en börs eller en OTC-marknadsplats.

De två termerna används ofta omväxlande; dock representerar de två olika saker. Aktiemarknaden fungerar på grund av att det finns börser. Investerare kan spåra prisinformation i realtid från börsen och sedan välja om de ska köpa eller sälja aktierna på marknaden.

Hur sätts aktiekurserna på börserna?

Utbud och efterfrågan på aktier bestämmer marknadspriset. Säljaren av en aktie kommer att presentera det initiala värdet och – som i en auktion – kommer det att finnas bud från köpare på aktierna tills de sätter sig på priset.

Den initiala aktiekursen bestäms baserat på olika faktorer, som företagets förväntade långsiktiga intjäningspotential, som kan locka eller stöta bort köpare. Med tiden kan företagets resultat öka priset, särskilt när det finns en hög efterfrågan. Även nyheter har stor påverkan på priset på en aktie.

Omvänt kommer dåliga resultat att ha en negativ effekt, där investerare kan välja att sälja sina aktier.

Medan interna händelser i företaget kan påverka aktiekursen, såsom en övergång i ledningen och kvartalsvisa prestationer, kan externa förändringar på marknaden också påverka aktiens värde. Till exempel kan politiska och ekonomiska händelser begränsa eller förbättra företagets potential att möta sin förväntade avkastning, vilket kan påverka aktiekursen.

Aktörer på aktiemarknaden

Börser kan vara komplexa och kräver en rad olika roller för att underlätta försäljningen av värdepapper. Här är en översikt över de största aktörerna:

Mäklare: En individ eller ett företag som företräder externa investerares intressen på en börs. Eftersom endast medlemmar av en börs får köpa och sälja tillgångar på den, fungerar mäklare som agenter som hittar köpare och säljare för att fylla order för utomstående, som du. Mäklare tar i allmänhet ut provisioner eller avgifter för sina tjänster, och vissa är anställda av en börs för att hjälpa till att hålla saker i rörelse.

Traders: Ett företag eller en individ som köper och säljer värdepapper för sig själva. En återförsäljare strävar alltid efter att tjäna på skillnaden mellan de priser den kan köpa och sälja värdepapper till. Med andra ord syftar den till att köpa en aktie till ett visst pris, inte för att den förväntar sig att hålla den på lång sikt utan för att den tror att den kommer att kunna vända och sälja den för mer än den betalade. På detta sätt, även om en mäklare inte representerar utomstående på börsen, kan det sluta med att den indirekt underlättar affärer med dem i sin strävan efter vinst.

Mäklare-traders: Rollerna som mäklare och trader kombineras ibland i ett företag. De köper och säljer aktier på uppdrag av externa investerare, och de kan också handla för sitt eget konto.

Market makers: Denna roll fylls av återförsäljare som köper och säljer aktier för sin egen fördel, specifikt för att öka likviditeten på en börs som helhet. Denna extra likviditet hjälper till att underlätta effektivare handel och säkerställa ordnade marknader. NYSE har en klass av marknadsgaranter som kallas specialister som bara handlar med en eller några enskilda aktier.

Hur man köper aktier på en börs

Genom att öppna ett onlinemäklarkonto kan du börja köpa och sälja värdepapper noterade på ledande börser. Om du vill ha mer personlig rådgivning och vägledning kan du välja en finansiell rådgivare som din aktiemäklare, eller så kan du välja en fullservicemäklarfirma.

Vilken modell du än väljer kommer din mäklare att överföra köp- och säljorder till mäklare-handlare som handlar på en börs. De försöker alltid hitta en köpare eller säljare som kan möta priset du har angett i din beställning, även om det kan ta mer eller mindre tid att fylla din beställning beroende på de relativa nivåerna av marknadslikviditet.

I Sverige går det att handla aktier genom de flesta större banker, men det finns även företag som endast fokuserar på aktiehandel, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.

Om Vikingen

Med Vikingens signaler har du en god chans att hitta vinnarna och sälja i tid. Det finns många värdepapper. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortera ut de mest intressanta ETF:erna, aktierna, optionerna, warranterna, fonderna osv.

Klicka här för att se vad Vikingen erbjuder: Detaljerad jämförelse – Börsprogram för dem som vill bli ännu rikare (vikingen.se)

Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *