Ungerns centralbank köper guld

Så mycket som 35,7 ton guld innehas av centralbankerna i världen som helhet, enligt de senaste siffrorna från World Gold Council. Detta motsvarar vikten av nästan 6000 vuxna hanelefanter. Ungerns centralbank har varit en stor köpare de senaste åren.

Så mycket som 35,7 ton guld innehas av centralbankerna i världen som helhet, enligt de senaste siffrorna från World Gold Council. Detta motsvarar vikten av nästan 6000 vuxna hanelefanter. Ungerns centralbank har varit en stor köpare de senaste åren.

Euroområdet hade nästan 11 000 ton guldreserver i mars i år (30 % av världens guldreserver). Medan centralbankernas guldreserver minskade mellan 2000 och 2009, medan centralbanker sålde sina guldreserver, skedde en vändning 2009 (som ett resultat av den globala ekonomiska och finansiella krisen). Centralbanker gick över till att köpa guld 2009 och sedan dess har världens centralbankers guldreserver växt stadigt.

Ungerns guldreserver var mycket låga på 3 ton fram till 2018, då den ungerska centralbanken (MNB) beslutade att tiodubbla sina guldreserver och sedan till 94,45 ton i början av 2021.

Guld är i första hand ett skyddsnät som ger en betydande försäkring i tider av kris eller ekonomisk nöd. Eftersom det finns fysiskt i centralbankens reserver kan det också säljas, vilket stabiliserar det finansiella systemet i ett land i svårigheter. Reservens storlek kan också förbättra (internationella) investerares förtroende för landet. Dessutom anses guld vara en av de säkraste och mest stabila tillgångarna, fri från kreditrisk.

Den största risken förknippad med guld är dess pris, dess volatilitet och det faktum att dess avkastning kan vara runt noll under många år, på grund av kostnaden för att lagra guldtackor. Guldpriset steg kraftigt efter 2008 års kris och vi såg en prisuppgång igen 2020. Jämfört med 2002 är världspriset på guld för närvarande sju gånger högre. Under 2020 drev dessutom brister på grund av problem på utbudssidan upp guldpriset. Guldbrytningen hämmades också av restriktioner på grund av coronavirusepidemin.

Ungern stod inför 2020-talets internationella kriser med betydande guldreserver, och uppgången i det internationella guldpriset efter 2020 har också ökat MNB:s guldreserver. Efter kommunismens fall minskade MNB:s guldreserver i flera steg från 46 ton 1992 till 3,1 ton 2010, och förblev oförändrad till 2018. MNB beslutade först att avsevärt öka guldreserven 2018, baserat på långsiktiga nationella och ekonomiska strategiska överväganden, där nivån på guldreserven tiodubblades (från 3,1 ton till 31,5 ton) i oktober 2018 och sedan till 94,5 ton 2021.

Med 94,5 ton guldreserver ligger Ungern på 38:e plats i den internationella rankningen av länder, enligt World Gold Council. USA har världens största guldreserver (8 133,5 ton), följt av Tyskland (3 354,9 ton), Italien (2 451,8 ton) och Frankrike (2 436,8 ton).

På regional nivå har Polen (228,7 ton) och Rumänien (103,6 ton) större guldreserver än Ungern, men båda är också mer folkrika. Det är därför också värt att titta på guldreserver per capita. I den här rankingen är Ungern regionens ledare med 9,7 gram per capita, och Ungern är 24:a i världen. Globalt sett har Schweiz de högsta guldreserverna per capita (119,5 gram per capita).

Källa: Vikingen.se

Om Vikingen

Med Vikings signaler har du en god chans att hitta vinnarna och sälja i tid. Det finns många värdepapper. Med Vikings autopiloter, kursdata, tabeller och börskurser kan du sortera ut de mest intressanta ETFerna, aktierna, optionerna, warranterna, fonderna osv.

Klicka här för att se vad Vikingen erbjuder: Detaljerad jämförelse – Börsprogram för dem som vill bli ännu rikare (vikingen.se)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *