Vikingen 5.3 tips and trix

With this 54 minute video we go over the new functionality of Vikingen 5.3. Video Language: Swedish.

Be a winner with Vikingen!

Win with Vikingen is a three part series that helps you to get started with Vikingen. Video Language: Swedish.

Objekt listor – uppdatering – modeller – autopiloter – arbetsytor – rangordna aktier – bästa modellerna

Modell inställningar – diagram inställningar – skapa arbetsytor – larm – skapa objekt listor – ändra autopilot

Uppdatera historik – nyckel Talstabeller – nyckel modeller – autopiloter – arbetsytor

Vikingen Basic Course

With this 111 minute video we go over the functionality of Vikingen and help you get started. Video Language: Swedish.

Learn more about Vikingen Mini

This video helps you get started with Vikingen Mini. Video Language: Swedish.

Learn more about Vikingen Trading

With this 50 minute video we go over the functionality of Vikingen Trading and help you get started. Video Language: Swedish.

Introduktion Vikingen Option

Get started with Vikingen Option. Part 1. Video Language: Swedish.

Learn more about Vikingen Option

Get started with Vikingen Option. Part 2. Video Language: Swedish.

Introduktion Option Tables

Part 1 in how to use Option Tables. Video Language: Swedish.

Learn more about Option Tables

Part 2 in how to use Option Tables. Video Language: Swedish.

Dina egna skapade arbetsytor innehåller modeller som slutar att visa 31/12 2020. Här är en film som visar hur du ändrar slutdatum i dina arbetsytor och modeller.

Dine egna arbetsområden innehåller modeller, där innehavaren med med blir vist 31/12 2020. Hennes är en film, där visar dig, hur du ändrade slutdatoer för din arbetsområde och modeller.

Dina egna skapade arbetsytor innehåller modeller som slutar visas 31/12 2020. Här är en film som visar hur du ändrar slutdatum i dina arbetsytor och modeller.