Nordic Complete: 125 SEK / Month

This package includes the stock exchanges for all nordic markets. i.e. Sweden, Denmark, Norway, Finland and Iceland

Funds

Get additional prices that bring you the latest equity prices for funds in the markets you want!

Är du intresserad av Svenska fonder? Här kan du ta del av kursdatabaser för aktiefonder, räntefonder, blandfonder, hedgefonder och PPM-fonder. På lång sikt kan aktiefonder ha större möjlighet till en bra värdeökning än räntefonder och blandfonder medan räntefonder är till för dig som vill ha lägre risk än aktiefonder. Blandfonder utgör en blandning av aktie- och ränteplaceringar. Hedgefonder är olika typer av specialfonder med större inslag av derivatstrategier än aktiefonder. De ser även till att kapa toppar och bottnar.

All Funds Package: 180SEK / month

Get this great package deal which includes all the above Fund markets.

Index Options

Get additional data sets that bring you the latest equity prices for shares in the markets you want!

Equity Options

Get additional data sets that bring you the latest equity prices for shares in the markets you want!