Tillegg

Med tilleggene kan du tilpasse Vikingen etter dine behov. Prisene tilsvarer hva børsene eller nyhetsleverandørene tar betalt for.

Nordisk Komplett: 150 NOK / Måned

Denne pakken inkluderer børsene for alle nordiske markeder. det vil si Sverige, Danmark, Norge, Finland og Island

Funds

Få ekstra priser som gir deg de nyeste aksjekursene for funds i de markedene du ønsker! Er du interessert i svenske midler? Her kan du få tilgang til prisdatabaser for aksjefond, rentefond, blandede fond, hedgefond og PPM-fond. På lang sikt kan aksjefond ha større mulighet for en god verdiøkning enn rentefond og blandede fond, mens rentefond er for deg som ønsker lavere risiko enn aksjefond. Blandede fond er en blanding av aksje- og renteinvesteringer. Hedgefond er ulike typer spesialfond med større elementer av derivatstrategier enn aksjefond. De sørger også for å kutte topper og bunner.

Alle fondspakke: 229 NOK / måned

Få denne gode pakkeavtalen som inkluderer alle de ovennevnte fondsmarkedene.

Indeks aksjeopsjoner

Få flere datasett som gir deg de nyeste aksjekursene for aksjer i de markedene du ønsker!

ETFs

Få flere datasett som gir deg de nyeste aksjekursene for aksjer i de markedene du ønsker!

Aksjeopsjoner

Få flere datasett som gir deg de nyeste aksjekursene for aksjer i de markedene du ønsker!

Krypto og energi

Datasett for kryptovaluta og energimarkeder

Tillegg

Med tilleggene kan du tilpasse Vikingen etter dine behov. Prisene tilsvarer hva børsene eller nyhetsleverandørene tar betalt for.