Marknaden för råolja är större än den för de 10 största metallerna sammantaget

Medan den globala ekonomin är beroende av många råvaror, kommer ingen i närheten av råoljemarknadens massiva omfattning. Förutom att vara den primära energikällan för transporter är olja en viktig råvara för många andra industrier som plast, gödningsmedel, kosmetika och medicin. Som ett resultat är den globala marknaden för råolja, mätt i form av den fysiska oljemarknaden, astronomisk till storleken och har ett betydande ekonomiskt och geopolitiskt inflytande, med ett fåtal länder som dominerar den globala oljeproduktionen.

Medan den globala ekonomin är beroende av många råvaror, kommer ingen i närheten av råoljemarknadens massiva omfattning. Förutom att vara den primära energikällan för transporter är olja en viktig råvara för många andra industrier som plast, gödningsmedel, kosmetika och medicin. Som ett resultat är den globala marknaden för råolja, mätt i form av den fysiska oljemarknaden, astronomisk till storleken och har ett betydande ekonomiskt och geopolitiskt inflytande, med ett fåtal länder som dominerar den globala oljeproduktionen.

Nedanstående tabell sätter råoljans marknadsstorlek i perspektiv genom att jämföra den med de tio största metallmarknaderna tillsammans. För att beräkna marknadsstorlekar använde vi det senaste priset multiplicerat med global produktion 2022, baserat på data från TradingEconomics och United States Geological Survey (USGS).

Obs: Denna text fokuserar på råvaror och fysiska material, exklusive derivatmarknader och legeringsmaterial som stål.

Hur stor är oljemarknaden?

År 2022 producerade världen i genomsnitt 80,75 miljoner fat olja per dag (inklusive kondensat). Det ger en årlig råoljeproduktion på cirka 29,5 miljarder fat, med en marknadsstorlek som överstiger 2 biljoner dollar i nuvarande priser.

Den siffran överskrider den sammanlagda storleken på de 10 största metallmarknaderna.

Råvara 2022 årlig produktion Marknadsstorlek
Crude Oil 29.5 billion fat 2,1 biljoner dollar
Järnmalm 2.6 billion ton 283,4 miljarder dollar
Guld 3,100 ton 195,9 miljarder dollar
Koppar 22 million ton 183,3 miljarder dollar
Aluminium 69 million ton 152,6 miljarder dollar
Nickel 3.3 million ton 68,8 miljarder dollar
Zink 13 million ton 30,9 miljarder dollar
Silver 26,000 ton 19,9 miljarder dollar
Molybdenum 250,000 ton 12,9 miljarder dollar
Palladium 210 ton 9,5 miljarder dollar
Bly 4.5 million ton 9,2 miljarder dollar

Baserat på råvarupriserna per den 7 juli 2023

Den sammanlagda marknadsstorleken för de 10 största metallmarknaderna uppgår till 967 miljarder dollar, mindre än hälften av oljemarknaden. Faktum är att även om vi lade till alla återstående mindre råmetallmarknader, skulle oljemarknaden fortfarande vara mycket större.

Detta återspeglar också den enorma omfattningen av den globala oljekonsumtionen årligen, med resursen som har en allestädes närvarande närvaro i våra dagliga liv.

Den stora bilden

Medan oljemarknaden tornar upp sig över metallmarknaderna är det viktigt att inse att detta inte förringar betydelsen av dessa råvaror.

Metaller utgör en viktig byggsten i den globala ekonomin och spelar en nyckelroll i infrastruktur, energiteknik etcetera. Under tiden fungerar ädla metaller som guld och silver som viktiga värdebevarare.

När världen går mot en mer hållbar framtid och bort från fossila bränslen, kommer det att bli intressant att se hur marknaderna för olja och andra råvaror utvecklas.

Källa: Vikingen.se

Om Vikingen

Med Vikings signaler har du en god chans att hitta vinnarna och sälja i tid. Det finns många värdepapper. Med Vikings autopiloter, kursdata, tabeller och börskurser kan du sortera ut de mest intressanta ETFerna, aktierna, optionerna, warranterna, fonderna osv.

Klicka här för att se vad Vikingen erbjuder: Detaljerad jämförelse – Börsprogram för dem som vill bli ännu rikare (vikingen.se)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *